Hoe vraag ik accreditatie aan voor een kennisnetwerk?

In de kwaliteitscriteria 2020-2025 is een nieuwe activiteit toegevoegd: Deelnemen aan kennisnetwerken. Steeds meer paramedici nemen deel aan een netwerk. 

Wat is een kennisnetwerk?

Een kennisnetwerk is gericht op onderlinge afstemming en het verbeteren van het (eigen) professioneel handelen. Het kan zowel een mono- als een multidisciplinair netwerk zijn, van onderling verbonden zorgprofessionals die de zorg voor een specifieke patiëntencategorie verbeteren en/of evalueren. Het netwerk wordt ondersteund of gecoördineerd vanuit een landelijke organisatie of landelijk samenwerkende zorgprofessionals.

De activiteit is beschreven in de kwaliteitscriteria. 

Hoe vraag ik accreditatie aan? 

Deelnemers aan het kennisnetwerk kunnen deze activiteit niet zelf toevoegen aan hun digitaal portfolio. De landelijke organisatie/initiatiefnemers kunnen accreditatie aanvragen bij het accreditatiebureau ADAP.

Het accreditatieproces verloopt in drie stappen:

 1.  Accreditatie aanvragen
 2.  Jaarlijks de deelnemers toevoegen
 3.  De accreditatie kosteloos verlengen met twee jaar

Stap 1 - Accreditatie aanvragen in PE-online

 • De aanvrager (landelijke organisatie/initiatiefnemer) vult in het accreditatie-portal de accreditatie-aanvraag in:
  • Naam van het netwerk + website
  • Aantal bijeenkomsten per jaar
  • Jaarverslag afgelopen jaar en activiteitenplan komend jaar
  • Welke beroepsgroepen
 • De aanvrager ontvangt een factuur (bekijk het tarief op adap.nl)
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag:  
  • De beoordeling is op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is 4 of meer per jaar, de accreditatie wordt met het maximaal aantal van 6 punten verleend
  • De beoordeling is op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is minder dan 4 per jaar, de accreditatie wordt toegekend voor 4 punten
  • De beoordeling is niet op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is 4 of meer per jaar, de accreditatie wordt toegekend voor 2 punten
 • De aanvrager krijgt bericht in het accreditatie-portal dat er 2-6 punten accreditatie toegekend zijn voor de deelname aan dit netwerk voor 2 jaar

Stap 2 - Jaarlijks de deelnemers toevoegen (jaar 1 en 2)

 • De aanvrager voegt de deelnemers van het netwerk toe via de knop ‘presentie’. Het gaat om de deelname in het netwerk voor het huidige jaar
 • De geaccrediteerde 2, 4 of 6 punten komen automatisch in het dossier van de geregistreerden
 • Na één jaar voegt de aanvrager nogmaals de deelnemers van het netwerk toe via de knop ‘presentie’
 • De geaccrediteerde 2, 4 of 6 punten komen automatisch in het dossier van de geregistreerden
Image
KP_kennisnetwerk


Stap 3 – De accreditatieperiode kosteloos verlengen met twee jaar

 • In het accreditatie-portal kan de aanvrager drie maanden voordat de accreditatieperiode afloopt een jaarverslag en een activiteitenplan voor de komende twee jaar uploaden.
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag:
  • De beoordeling is op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is 4 of meer per jaar, de accreditatie wordt met het maximaal aantal van 6 punten verleend
  • De beoordeling is op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is minder dan 4 per jaar, de accreditatie wordt toegekend voor 4 punten
  • De beoordeling is niet op alle punten positief en het aantal bijeenkomsten is 4 of meer per jaar, de accreditatie wordt toegekend voor 2 punten
 • De aanvrager krijgt bericht in het accreditatie-portal dat de accreditatieperiode kosteloos met twee jaar is verlengd + dat er 2-6 punten accreditatie zijn toegekend

Herhaal Stap 2 - Jaarlijks de deelnemers toevoegen (jaar 3 en 4)

 • De aanvrager voegt de deelnemers van het netwerk in het derde jaar toe via de knop ‘presentie’
 • De geaccrediteerde 2, 4 of 6 punten komen automatisch in het dossier van de geregistreerden
 • In het vierde en laatste jaar voegt de aanvrager nogmaals de deelnemers van het netwerk toe via de knop ‘presentie’
 • De geaccrediteerde 2, 4 of 6 punten komen automatisch in het dossier van de geregistreerden
 • Na 48 maanden verloopt de accreditatie en kan er een nieuwe accreditatie worden aangevraagd