Initiële registratie

Registreren
Prijzen
Initiële registratie €160
Registratie Specialisatie €119
*Vanaf 1 januari 2024 gelden deze aangepaste tarieven. De afgelopen jaren is er afgezien van de indexatie van de tarieven. Wij hebben door de stijgende inflatie te maken met hogere kosten waarop de tarieven zijn bijgesteld. KP realiseert kwaliteitsregistratie zonder winstoogmerk, waardoor de tarieven zo laag als mogelijk blijven. *Voor het terugstorten van dubbelbetaalde facturen rekenen wij €10,00 administratiekosten.
Kan ik je helpen?

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is er voor de volgende paramedische beroepen: diëtisten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, MBB’ers, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Deze beroepen zijn geregeld in de Wet BIG en hebben beschermde titels.

Initiële registratie: Hoe werkt het?

Voor je initiële registratie heb je het juiste diploma nodig voor één van de paramedische beroepen. Deze laat je zien wanneer je je inschrijft. Hierbij kijkt KP naar de diploma-datum. Deze datum bepaalt of je direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici of dat je eerst in het diplomaregister wordt vermeld.

Diploma niet ouder dan vijf jaar?

Voor je initiële registratie heb je het juiste diploma nodig voor één van de paramedische beroepen. Deze laat je zien wanneer je je inschrijft. Hierbij kijkt KP naar de diploma-datum. Deze datum bepaalt of je direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici of dat je eerst in het diplomaregister wordt vermeld.

Diploma ouder dan vijf jaar?

Is je diploma ouder dan vijf jaar, dan word je eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna je wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor vijf jaar.​​​

(0:00)

Stappenplan van initiële registratie

De initiële registratie bestaat uit een aantal stappen. Registeren gaat eenvoudig met een DUO-digitaal uittreksel van je diploma of getuigschrift.

 KP_download_picto

1. Download je diploma

Ga naar www.duo.nl​ en download een digitaal uittreksel van je diploma of getuigschrift.

 KP_registreer_picto

2. Registreer

Voordat je een aanvraag voor initiële registratie kan doen, heb je een account nodig. Deze maak je aan door naar de beroepenpagina van jouw beroep te gaan en te klikken op de knop 'Registreren'. Deze button vind je ook onder 'Initiële registratie' bovenaan deze pagina.

 KP_aanvraag_picto

3. Aanvraag

Nadat je jouw account hebt aangemaakt, ontvang je een automatisch gegenereerde e-mail met een link naar de pagina waar je de aanvraag voor initiële registratie kunt doen. Klik na het inloggen via 'Mijn KP' op de rode button 'Afronden eerste registratie'

 KP_voltooi-je-profiel_picto

4. Voltooi je profiel

Controleer de gegevens, vul eventueel je werkgevergegevens aan, kies je beroepsgroep en voeg het DUO-digitaal uittreksel toe. Bevestig de aanvraag voor registratie. Let op: Zodra je de aanvraag indient, ga je akkoord met de (betalings)voorwaarden.

 KP_in-behandeling_picto

5. In behandeling

De aanvraag wordt nu in behandeling genomen. Je ontvangt informatie die nodig is voor het afronden van de registratie. Ook ontvang je een factuur.

 KP_welkom-bij-KP_picto

6. Welkom bij KP

Als er is voldaan aan de voorwaarden voor de initiële registratie, ontvang je binnen 3 weken na je betaling een KP-nummer en krijg je toegang tot jouw digitaal portfolio. Hier houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij. Deze heb je nodig voor een herregistratie.​ Draag je Kwaliteitsregistratie uit met de

Promotiematerialen

KP nummer

Staan je diplomagegevens niet in DUO, bijvoorbeeld omdat je een ouder diploma hebt of een diploma hebt behaald in het buite​nland, stuur dan één van de volgende documenten toe, afhankelijk van je situatie.

Ik heb een diploma van voor 1-12-1997

Als je bent afgestudeerd in Nederland voor 1-12-1997 dan moet je naast je diploma nog iets extra’s uploaden, namelijk het Bewijs van Bevoegdheid op grond waarvan je het beroep mocht uitoefenen of de beroepstitel mocht voeren. Doe dat tegelijkertijd met je diploma!
 

Ik heb een buitenlands diploma

Ook met een buitenlands diploma kun je je registreren. Hiervoor upload je twee documenten: een kopie of scan van je buitenlandse diploma (hoeft geen gewaarmerkte kopie te zijn) en een door de minister van VWS afgegeven vakbekwaamheidsverklaring. Let op: dit doe je voordat je met de aanvraag begint.

Ik heb een diploma van na 1-12-1997

Als je bent afgestudeerd in Nederland na 1-12-1997 en je kunt geen digitaal uittreksel downloaden via DUO.nl, dan hebben we een gewaarmerkte kopie van je diploma of getuigschrift nodig voor de registratie. 
​Let op: De gewaarmerkte kopie van het diploma dient per post te worden verstuurd. ​