Kwaliteitsregistratie voor Paramedici

Registreren
(0:00)

Je bent trots op je vak en dat wil je laten zien. Draag het uit met een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici. Zo laat je aan cliënten, zorgverzekeraars en collega-zorgprofessionals zien dat je continu leert en verbetert. Kortom: dat je staat voor goede zorg!

Kwaliteitsregister

Er zijn twee soorten registers. Als je voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid, dan kun je geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je voldoet dan aan de voorwaarden die nodig zijn voor kwalitatief goede zorg. Let op: Paramedici die hun diploma korter dan vijf jaar geleden behaalden en zich bij KP succesvol registreerden, staan automatisch in het kwaliteitsregister.

Diplomaregister

Heb je wel voldaan aan voorwaarden voor de initiële registratie, maar niet aan kwaliteitseisen, dan word je vermeld in het diplomaregister Paramedici. Het is dan niet duidelijk of je continu werkt aan kwaliteit. Voor cliënten kan dit een reden zijn om te kiezen voor een paramedicus die wél is opgenomen in het Kwaliteitsregister. En heel belangrijk: steeds meer zorgverzekeraars stellen bij het aangaan van contracten als voorwaarde dat je kwaliteitsgeregistreerd bent. En steeds meer werkgevers vragen van werknemers dat zij in het Kwaliteitsregister Paramedici zijn opgenomen.​

In welk register kom ik te staan?

Bij de registratie wordt gekeken naar de diplomadatum. Deze datum bepaalt of je direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici of dat je eerst in het diplomaregister wordt vermeld. Is je diploma niet ouder dan vijf jaar, dan sta je voor de resterende periode van 5 jaar vanaf de diploma-datum vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen die pas is afgestudeerd en zich registreert komt dus automatisch in het Kwaliteitsregister Paramedici terecht.

Is je diploma ouder dan vijf jaar, dan word je eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna je wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor vijf jaar.

Bekijk het kwaliteitsregister

 

Bezwaar en beroep

In artikel 10 en 11 van de Standaardvoorwaarden Registratie is de bezwaar- en beroepsprocedure vastgelegd. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing. Bezwaar tegen een afwijzing van een activiteit is alleen mogelijk na een beslissing. Beroep is alleen mogelijk tegen een besluit op bezwaar.​ Bekijk onze voorwaarden bij de downloads bovenin.

Een Kwaliteitsregistratie voor paramedici staat voor

 KP_opleiding_picto

Opleiding

Een paramedicus met het juiste diploma

 KP_werkervaring_picto

Werkervaring

Een paramedicus die iedere vijf jaar een ruim aantal cliëntgebonden uren werkt

 KP_deskundigheid_picto

Deskundigheid

Een paramedicus die continu bij- en nascholing en activiteiten doet die zijn of haar deskundigheid bevorderen

 KPzichtbare-kwaliteit_usp_picto

Zichtbare kwaliteit

Een paramedicus die werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de paramedische zorg