Wat is het verschil tussen ‘Professioneel publiceren’ en ‘Profileren beroepsgroep’?

Als paramedicus ben je vast weleens gevraagd om je kennis over je vak in te zetten buiten je dagelijkse cliëntgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een artikel voor een blad. Wanneer kun je een publicatie opvoeren als activiteit en waaronder valt dit? Volg daarvoor deze 2 stappen: 

Stap 1: Gebruik ‘zelftoetsing’ om te bepalen of het een deskundigheidsbevorderende activiteit is

De eerste stap is om met ‘zelftoetsing’ te bepalen of jouw publicatie bijdraagt aan je deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van de zorg die je biedt. Wanneer dat zo is, kijk dan in het activiteitenoverzicht om te bepalen onder welke activiteit dit valt:

Image
KP_activiteitenoverzicht

 

Om te bepalen of de activiteit valt onder ‘Professioneel presenteren’ of ‘Profileren beroepsgroep’ uit het activiteitenoverzicht, ga je naar stap 2 >

Stap 2: Bepaal waar de activiteit binnen valt:

Image
Professioneel publiceren


Hoe kun je nu bepalen onder welke activiteit jouw publicatie valt? Kijk naar het doel en de doelgroep ervan:

Professioneel publiceren

 • Ben je met de publicatie bezig het vergroten en delen van vakinhoudelijke kennis op wetenschappelijke wijze? Dan is het Professioneel publiceren. Voorwaarde is dat de publicatie onafhankelijk is beoordeeld. Een publicatie kan ook peer-reviewed zijn. Hierbij is de kwaliteit van de publicatie getoetst door collega onderzoekers.

Voorbeelden van Professioneel publiceren zijn:

 • een casereport voor een publicatie;
 • een wetenschappelijk artikel;
 • een vakinhoudelijk boek;
 • een poster voor een presentatie op een congres.

Let op: Wat niet onder Professioneel publiceren valt is een boekrecensie, een verslag van een congres of bijeenkomst, een artikel in een populair (e-) magazine, een blog, een patiëntenfolder of een boek met patiënten als doelgroep.

Profileren beroepsgroep

Image
Profileren beroepsgroep
 • Ben je bezig je beroep voor het voetlicht te brengen bij cliënten, zorgverleners of beleidsmakers om hen te stimuleren voor deze beroepsgroep te kiezen? Dan gaat het om Profileren beroepsgroep.

Voorbeelden van Profileren beroepsgroep zijn:

 • een deelname beroepenmarkt op een middelbare school;
 • een presentatie voor een patiëntenvereniging;
 • een blog voor een website met zichtbare toegevoegde waarde voor de beroepsgroep in het algemeen.

Let op: Wat niet onder Profileren beroepsgroep valt is patiëntenvoorlichtingsmateriaal of de promotie van een eigen praktijk of organisatie of het profileren vanuit de beroepsvereniging.

 

Tip: Schrijf je een artikel voor een vakblad en twijfel je? Check dan

 • is het een wetenschappelijke publicatie zoals een casereport, dan is het Professioneel publiceren.
 • is het een verhaal uit ’t vak, waarbij er zichtbare toegevoegde waarde is voor de beroepsgroep, dan is het Profileren beroepsgroep.
 • schrijf je een stuk voor (populair) consumentenblad? Ook dan is het ook Profileren beroepsgroep wanneer er zichtbare toegevoegde waarde is voor de beroepsgroep.

Meer weten over de activiteiten en de puntentelling:

Bekijk de activiteit Professioneel publiceren.  

Bekijk de activiteit Profileren beroepsgroep.

 

Lees ook: Wat houdt ‘Professioneel presenteren’ en ‘Profileren beroepsgroep’ in en wat zijn de verschillen?