Welke deskundigheidsbevorderende activiteiten kan ik invoeren?

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten uit de kwaliteitscriteria 2020-2025. In de kwaliteitscriteria kun je nalezen welke kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep gelden. Ook jouw (her)registratiedatum is bepalend voor de voorwaarden die er aan (her)registratie worden gesteld. Je werkt in de set 2015-2020 of in de set 2020-2025. 

In de voor jou geldende set kwaliteitscriteria kun je teruglezen waaraan een activiteit moet voldoen, welke documenten nodig zijn en hoeveel punten je kunt noteren.

Image
KP_activiteitenoverzicht