Zijn het de 1.600 uur, de contacturen die je gebruikt om je werkervaring te laten zien?

Dat klopt, voor de 1.600 uur gaat het om cliëntgebonden uren. Dat zijn alle werkzaamheden m.b.t. cliëntgerichte zorg beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Deze zogenaamde cliënturen kunnen direct en indirect zijn:

  • Direct: de tijd die je besteedt aan het feitelijke onderzoek en/of de behandeling van de cliënt.
  • Indirect: de tijd die je besteedt aan de taken rond de feitelijke behandeling van de cliënt: bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contacten met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt.

De verhouding tussen directe en indirecte uren is 3 : 1. Het gaat om alle cliëntgebonden werkzaamheden die beschreven zijn in het beroepsprofiel van je beroepsgroep en die ook deel uit maken van het deskundigheidsgebied (dit staat in de Algemene Maatregel van Bestuur, Wet BIG ex. art. 34 regeling van je beroepsgroep).