Hoeveel uren werkervaring heb je gemiddeld nodig om kwaliteitsgeregistreerd te zijn en blijven?

In totaal laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar en een minimale werkperiode van 36 maanden, dus drie jaar. De 1.600 uur is gebaseerd op 8 uur per week over een periode van vijf jaar en veertig weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld drie jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. De 36 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. 

Cliëntgebonden uren

Cliëntgebonden uren zijn alle werkzaamheden m.b.t. cliëntgerichte zorg beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep*. Deze zogenaamde cliënturen kunnen direct en indirect zijn:

  • Direct: dit is de tijd die je besteedt aan het feitelijke onderzoek en/of de behandeling van de cliënt.
  • Indirect: dit is de tijd die je besteedt aan de taken rond de feitelijke behandeling van de cliënt: bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contacten met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt.

De verhouding tussen directe en indirecte uren is 3 : 1. 

*Het gaat om alle cliëntgebonden werkzaamheden die beschreven zijn in het beroepsprofiel van de betreffende beroepsgroep en die ook deel uit maken van het deskundigheidsgebied zoals beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur, Wet BIG ex. art. 34 regeling van de betreffende beroepsgroep.