Wat is het verschil tussen ‘Professioneel publiceren’ en ‘Profileren beroepsgroep’?

Bij de activiteit Professioneel publiceren ben je vooral bezig met het vergroten en delen van vakinhoudelijke kennis door het maken van een wetenschappelijke publicatie zoals een artikel, een vakinhoudelijk boek of een poster op een congres. Profileren van de beroepsgroep heeft als doel je beroep voor het voetlicht te brengen bij cliënten, zorgverleners of beleidsmakers. Denk aan een deelname beroepenmarkt op een middelbare school, een presentatie voor een patiëntenvereniging of een blog voor een site met zichtbare toegevoegde waarde voor de beroepsgroep.