Wat laat ik zien voor mijn werkervaring?

Gebruik voor het laten zien van je werkervaring:

Deze voeg je toe als bijlage tijdens het aanvragen van de herregistratie in je digitaal portfolio
(eventueel via de dispensatie- of herintrederregeling).

*Het KP-excelbestand is bedoeld om te laten zien hoeveel uur werkervaring er behaald is in de afgelopen vijf jaar: 

  • Alleen de kolommen A t/m E kunnen ingevuld worden. De berekening van het aantal werkdagen en aantal uur vindt automatisch plaats.
  • Als de berekening uitblijft, dan komt dit door lokale computerinstellingen; de beoordelaar krijgt de berekening wel te zien als A t/m E is ingevuld. Bij wijziging van het gemiddeld aantal uren werken per week wordt een nieuwe periode aangemaakt. De data vermeld in het overzicht moeten binnen de registratieperiode vallen.

Aanvullende documenten​​

Word je geselecteerd voor een steekproef, dan vragen wij om de volgende documenten:

Je bent in loondienst:
  • arbeidsovereenkomst en salarisstroken van december van minimaal 3 jaar of een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat aan de ureneis is voldaan
Je bent vrijgevestigd of zelfstandig:
  • jaarcijfers van minimaal 3 jaar of belastingaangiftes van minimaal 3 jaar of; 
  • accountantsverklaring met daarin vermeld dat de geregistreerde over minimaal 3 jaar recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek of het aantal uren dat is gewerkt (op basis van de aangeleverde cijfers van de geregistreerde).

Beroepspecifieke eisen werkervaring

Let bij de werkervaring goed op of er voor jouw beroep of specialisatie specifieke eisen zijn rondom de werkervaring. Deze vind je in de kwaliteitscriteria van je beroepsgroep.