Herintrederregeling

De herintrederregeling is speciaal voor jou als je nu niet kunt voldoen aan de werkervaringseis en misschien ook niet genoeg aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen jaren zorgverlof hebt gehad, langdurig ziek bent geweest, of doordat je langer dan vijf jaar uit het vak bent. Daardoor heb je minder dan de 1.600 cliënturen gewerkt in minimaal 36 maanden die nodig zijn voor een Kwaliteitsregistratie.

Wanneer je opnieuw een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici wil, kun je gebruik maken van deze herintrederregeling van KP. Je kunt met de regeling een inhaalslag maken om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Bij een herintrederregeling ga je -afhankelijk van de groep waar je binnenvalt-, 600 uur cliënturen opdoen per jaar of 900 cliënturen opdoen per anderhalf jaar. Daarnaast ga je werken aan deskundigheidsbevordering zodat je voldoende punten behaald voor herregistratie. De regeling is er voor drie groepen herintreders.

Hieronder vind je een overzicht van de kwaliteitscriteria voor de set 2020-2025:  

Image
KP_basiscriteria_2020-2025

 Bekijk altijd de kwaliteitscriteria die voor jouw beroepsgroep gelden en check binnen welke set je valt.

Drie groepen herintreders

Afhankelijk van of je de afgelopen periode hebt gewerkt aan deskundigheidsbevordering, zijn er drie groepen herintreders. De juiste regeling geef je aan bij je aanvraag via je digitaal portfolio.

 • Herintrederregeling groep 1
  ‘Ik heb een kwaliteitsregistratie en te weinig uren’

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald of niet gedurende minimaal 36 maanden gewerkt. Ik heb wel voldoende punten behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Val je binnen deze groep, dan ontvang je -bij goedkeuring- één jaar uitstel waarbij je tenminste 600 uur cliëntgebonden werkervaring gaat opdoen. 

 • Herintrederregeling groep 2 
  'Ik heb een kwaliteitsregistratie en te weinig uren en deskundigheidsbevordering’

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald of niet gedurende minimaal 36 maanden gewerkt. Daarnaast heb ik te weinig punten behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Val je binnen deze groep, dan ontvang je -bij goedkeuring- één jaar uitstel waarbij je tenminste 600 uur cliëntgebonden werkervaring gaat opdoen. Daarnaast ga je werken aan deskundigheidsbevordering zodat je voldoende punten behaald voor herregistratie.

 • Herintrederregeling groep 3
  ‘Ik heb geen kwaliteitsregistratie’

Ik ben vijf of meer jaar uit het vak en heb hierdoor geen cliëntgerichte werkervaring opgedaan en ook te weinig punten behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Val je binnen deze groep, dan ontvang je -bij goedkeuring- anderhalf jaar uitstel waarbij je tenminste 900 uur cliëntgebonden uren werkervaring gaat opdoen. Daarnaast ga je werken aan deskundigheidsbevordering zodat je voldoende punten behaald voor herregistratie.


Hoe werkt de herintrederregeling?

Aan de hand van het beroepsprofiel maak je een zelfevaluatie en kijk je naar wat je nodig hebt om weer up to date te zijn in je vak. In een plan van aanpak, beschrijf je:

 • Hoe je werkervaring gaat opdoen en wie je kwaliteitsgeregistreerde supervisor is;
 • Welke deskundigheidbevordering je gaat doen.  

Dit vul je in op het Aanvraagformulier herintrederregeling.pdf 

Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio (zie de stappen verderop).

Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag als paramedicus. Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve kwaliteitsregistratie.
 

Checklist voordat je de herintrederregeling aanvraagt*

Als je gebruik wilt maken van een herintrederregeling, zorg er dan voor dat je:

 • Jouw digitaal portfolio hebt bijgewerkt, dus dat alle activiteiten die binnen de huidige periode vallen erin staan.
 • Niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten.
 • Het formulier voor de werkervaring hebt ingevuld en de documenten waarmee je dat kunt laten zien, digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag (alleen voor herintreder groep 1 en 2).
 • Het aanvraagformulier herintrederregeling helemaal hebt ingevuld (zelfevaluatie, plan van aanpak en supervisietraject) en het digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag.
   
 • Een werkplek hebt waar je minimaal 600 uur per jaar cliëntgebonden werkervaring kunt opdoen. 
   
 • Een supervisor hebt die kwaliteitsgeregistreerd is. 

*Let op dat het niet mogelijk is om met terugwerkende kracht een herintrederregeling aan te vragen.

 

Mag ik alle activiteiten uitvoeren binnen een herintrederregeling?

Bijna alle activiteiten kunnen worden gedaan (bekijk de activiteiten van de set 2020-2025). Deze onderstaande activiteiten raden we aan, omdat je erbij samenwerkt, feedback ontvangt, de praktijk opnieuw leert kennen of je werkt aan je wetenschappelijke kennis: 

 • Intercollegiaal overleg
 • Meten van behandelresultaten en klantervaringen
 • Kwaliteit van zorg
 • Journal club
 • Collegiale consultatie kan alleen kan worden toegevoegd als je kunt laten zien, dat dit niet het supervisietraject betreft wat beschreven is in je plan van aanpak.
 • IPO fase 1 en 2 mogen worden toegevoegd wanneer deze uitgevoerd worden in het laatste kwartaal van de tijdelijke registratieperiode en gericht zijn op de deskundigheidsbevordering binnen de volgende registratieperiode. De reden hiervoor is dat dit plan van aanpak overlap heeft met deze activiteit.
Image
KP_herintreders_stappenplan

Activiteiten die we niet adviseren binnen een herintrederregeling groep 3

Onderstaande activiteiten adviseren we niet als je meer dan dan vijf jaar uit 't vak bent, omdat je als herintreder zelf aan het leren bent, hiervoor recente werkervaring mist of de tijdsinvestering te groot is naast de 1600 werkervaring per vijf jaar (bij Leren door werken):

 • Begeleiden van studenten en herintreders
 • Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie 
 • Leren door werken
 • Professioneel publiceren 
 • Professioneel presenteren: Wanneer het een korte presentatie is naar aanleiding van een gevolgde scholing is de activiteit wel mogelijk als deze past binnen de criteria. 
 • Ontwikkelen van scholing 

Wat zijn de kosten van een herintrederregeling? 

Voor het aanvragen, beoordelen en het omzetten van de tijdelijke periodieke registratie in de definitieve periodieke registratie wordt een speciaal tarief in rekening gebracht. Deze kosten vind je op de pagina Herregistratie. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat je de factuur hebt betaald. Als je aanvraag niet wordt goedgekeurd vindt er geen restitutie plaats.

Hoe vraag je de herintrederregeling aan?

Wanneer je klaar bent om je aanvraag te doen, volg je in je digitaal portfolio de onderstaande stappen:

Stap1: Log in via onze site en klik op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’.

Image
KP_peonline_herregistratie_aanvragen

Stap 2: In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling.  

Image
KP_peonline_voorwaarden

Stap 3: Bij ‘Extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde aanvraagformulier (plan van aanpak) vanaf je computer uploaden. Hier voeg je ook het overzicht toe voor de uren werkervaring en de bijbehorende documenten  (indien van toepassing). Met welke aanvullende documenten kan ik de werkervaring laten zien?

 • Voor een eigen praktijk geldt minimaal:
  • 3x jaarcijfers of
  • 3x belastingaangiftes of
  • Accountantsverklaring (in deze verklaring kan de account opgeven dat de geregistreerde over 5 jaar recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek, ze erkennen dan minimaal 1224 uur per jaar te hebben gewerkt, of ze geven het aantal uren op aan de hand van de aangeleverde cijfers van de geregistreerde) waaruit blijkt dat er is voldaan aan de minimale eisen voor de werkervaring.
    
 • Voor iemand in loondienst geldt minimaal:
  • 3 salarisstroken van december EN een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat er minimaal 1600 uur in 36 maanden zijn gewerkt binnen de geldende periode. 

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

1.Beoordeling aanvraag

Nadat je de aanvraag hebt gedaan in je digitaal portfolio, wordt binnen gemiddeld drie weken de aanvraag in behandeling genomen, in totaal neemt een beoordeling zo’n zes weken in beslag. Gekeken wordt naar:

 • De zelfevaluatie;
 • Het plan van aanpak, waarin de benodigde werkervaring is meegenomen en het minimaal aantal te behalen punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten;
 • Het supervisietraject met een kwaliteitsgeregistreerde supervisor

De beoordeling wordt gedaan door KP en een beoordelaar (beroepsgenoot, die niet werkzaam is in je directe werkomgeving). Bij goedkeuring wordt een tijdelijke kwaliteitsregistratie verleend voor de periode van één tot maximaal anderhalf jaar.

2. Beoordelen uitvoeren plan van aanpak

Zes weken voor het einde van deze tijdelijke kwaliteitsregistratie laat je zien dat je het plan van aanpak hebt uitgevoerd. Wanneer de beoordelaar heeft gezien dat:

 • het plan van aanpak is uitgevoerd
 • het verslag van het supervisie traject is toegevoegd
 • jouw digitaal portfolio is bijgewerkt
 • niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten
 • je de opgedane werkervaring hebt laten zien

Dan ontvang je een kwaliteitsregistratie voor de komende vier tot vijf jaar. Gefeliciteerd!

Image
KP_pas_esmee

Ingangsdatum tijdelijke kwaliteitsregistratie

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd dan geldt als ingangsdatum van de tijdelijke Kwaliteitsregistratie:

 • Standaard de datum van indiening van de aanvraag;
 • Bij een actuele Kwaliteitsregistratie sluit deze aan op het aflopen hiervan;
 • Bij een diplomaregistratie de datum van indiening. Als je wilt, kun je ook kiezen voor een datum tot 2 maanden in de toekomst, gerekend vanaf de datum van indienen. Dit geeft vooral herintreders met een diplomaregistratie de ruimte en zekerheid al tijdens de tijdelijke kwaliteitsregistratie aan de slag te kunnen gaan als paramedicus. Hiermee vermijd je dat de beoordelingsperiode 'afgaat' van de periode waarvoor tijdelijke kwaliteitsregistratie geldt.

Bekijk op onderstaande infographic alle voordelen van Kwaliteitsregistratie voor Paramedici: 

Image
KP_trotsopjevak_voordelen