Welke kwaliteitscriteria zijn voor mij van toepassing?

Boven in het hoofdscherm van het digitaal portfolio staat vermeld aan welke set kwaliteitscriteria het dossier wordt getoetst bij herregistratie.

De startdatum van de periode is bepalend.

Er zijn standaardcriteria die voor alle paramedici gelden en per beroep kunnen er aanvullende eisen zijn. Deze vind je in de kwaliteitscriteria van je beroepsgroep. Je vindt hier ook meer informatie over activiteiten:

  • Welke activiteiten zijn voor punten op te voeren in het digitaal portfolio?
  • Wat wordt er onder de activiteit verstaan?
  • Wat laat je bij een activiteit zien?
  • Hoe bereken je de punten?