Kan de herregistratieperiode achteraf worden verschoven?

Van tijd tot tijd komen er bij het Kwaliteitsregister Paramedici verzoeken binnen die op het eerste gezicht logisch lijken om in mee te gaan, maar waarvan de uitwerking toch anders verloopt. Zo ook de volgende vraag van een paramedicus. Haar vraag was of de herregistratieperiode twee en een half jaar nadat haar herregistratie is goedgekeurd, met enkele weken kan worden verschoven. Op deze manier zouden echt véél punten bij- en nascholing in een opvolgende herregistratieperiode vallen.

Misschien vraag je je af waarom KP een dergelijk verzoek niet kan honoreren? Dat is om de volgende redenen:

  • Bij de start van het kwaliteitsregister zijn door de negen beroepsgroepen afspraken gemaakt. Een van de afspraken is bijvoorbeeld dat je na een periode van vijf jaar laat zien dat je voldoende werkervaring hebt en deskundig blijft.
  • Een andere afspraak is dat de datum waarop de scholingsactiviteit is afgerond bepaalt in welke herregistratieperiode deze activiteit valt.
  • Ook hebben we bepaald dat we als KP een eenmaal verleende herregistratie niet meer aanpassen. Deze periode staat vast en is ook zichtbaar voor cliënten, collega’s en zorgverzekeraars. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de registratieperiode klopt.
  • Verder speelt dat de herregistratie niet enkele dagen, weken, maanden, maar twee en een half jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dus het gaat om een oude herregistratie. Hiertegen heeft de paramedicus toen geen bezwaar aangetekend. Dus de verleende herregistratie was hiermee al twee jaar geleden onherroepelijk.
  • Tot slot is het zo dat geregistreerde zelf de ingangsdatum van de herregistratieperiode heeft gekozen.

Zo wordt het spel gespeeld:

KP let er dus goed op dat de afspraken of 'spelregels' niet tussentijds worden gewijzigd. Als voorbeeld vergelijken we de vraag met een voetbalwedstrijd: de paramedicus kan niet na 2,5 jaar (halverwege de nieuwe registratieperiode) vragen om de tweede helft niet in 45 minuten, maar in 35 minuten te spelen. Of nog beter gezegd: om de gescoorde punten van de laatste ‘wedstrijd’ (vergelijkbaar met de oude registratieperiode) niet te laten tellen maar mee te nemen in de tweede helft van de huidige ‘wedstrijd’ (vergelijkbaar met de nieuwe registratieperiode).

Image
KP_spelregels_herregistratiedatum