Diëtist

Een diëtist is een paramedicus en specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Een diëtist behandelt cliënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Uitgangspunt is dat een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevordert. Een diëtist heeft ook kennis van gedrag rondom voeding en kan de cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet. De diëtist is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat men op eigen initiatief bij de diëtist terecht kan. Ook is het mogelijk door een huisarts verwezen te worden.

Beroepscode

De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van de diëtist. Het volgen van de beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening. Diëtisten die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven. Cliënten zijn hiermee verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.

Aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC)

Diëtisten die voldoen aan de gestelde eisen kunnen een aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) krijgen in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De aantekening is in principe geldig voor 5 jaar. Herregistratie zal gevraagd worden parallel aan de kwaliteitsregistratie. Lees hier meer over de aantekening en de te volgen stappen op de site van NVD. 

Regeling docent/onderzoeker

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die de wens hebben om weer de cliëntenzorg in te gaan. Deze regeling is onderdeel van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025. Lees meer.​​

(0:00)