Veelgestelde vragen herregistratie

Kan ik ook eerder herregistreren?

Ja, je kunt ook eerder herregistratie aanvragen wanneer je voldoende punten hebt behaald. Dat kan vanaf drie jaar, wanneer je voldoende tijd hebt gehad om aan het aantal benodigde uren werkervaring te hebben gewerkt. Dan gaat het om tenminste 1600 cliënturen. Wist je dat je er ook voor kunt kiezen om de ingangsdatum (jaren) later in te laten gaan? Hiermee zorg je ervoor dat je een geldige kwaliteitsregistratie hebt en je hebt geen stress of je aan de kwaliteitscriteria voldoet. Vervroegd herregistreren kan bijvoorbeeld prettig zijn als je de komende tijd jouw aandacht wil richten op persoonlijke zaken die niet met je vak te maken hebben. Een andere reden kan zijn dat je al meer dan genoeg activiteiten in je digitaal portfolio hebt staan.

Ik ga (voor het eerst) herregistreren, hoeveel punten heb ik nodig?

Voor jouw werkervaring geldt dat je tenminste 1600 uur in minimaal 36 maanden ervaring hebt opgedaan binnen het beroep. In totaal heb je minstens 160 punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten nodig. Van deze punten zijn minimaal: 40 punten behaald door het volgen van bij- en nascholing en 40 punten behaald door het verrichten van overige activiteiten. Dit zijn in totaal 80 punten. De resterende punten kunnen met iedere deskundigheidsbevorderende activiteit worden behaald.

Ik wil opnieuw aan de slag als paramedicus, hoe werkt de herintrederregeling?

Aan de hand van het beroepsprofiel maak je een zelfevaluatie en kijk je naar wat je nodig hebt om weer up to date te zijn in je vak. In een plan van aanpak, beschrijf je: Hoe je werkervaring gaat opdoen en wie je kwaliteitsgeregistreerde supervisor is. Welke deskundigheidbevordering je gaat doen. Dit vul je in op het Aanvraagformulier herintrederregeling. Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio. Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag. Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke Kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve Kwaliteitsregistratie.

Samen met mijn collega begeleid ik een stagiaire. Hoe verdelen wij de punten?

Voor het begeleiden van een stagiaire gedurende een vijfdaagse stageweek over een periode van 12 weken krijgen de twee begeleiders ieder 12 punten als de begeleiding door de twee begeleiders gelijk is verdeeld.

Wat is het verschil tussen een kwaliteitskring en intercollegiaal overleg?

Een kwaliteitskring wordt georganiseerd vanuit de beroepsvereniging. Een kwaliteitskring bestaat vaak uit veel personen. Soms is er een maximaal aantal deelnemers. Binnen de kring kunnen dus meerdere IO-groepen zijn. Een kwaliteitskring komt meestal meerdere keren per jaar bij elkaar, hier zijn geen eisen aan. Een kwaliteitskring organiseert vaak meer verschillende activiteiten. Vaak kun je deze activiteiten óók toevoegen aan je digitaal portfolio, zie de tabel. Een Intercollegiaal overleg wordt georganiseerd vanuit een groep collega’s. En kan ook vanuit een kwaliteitskring worden georganiseerd, maar dat hoeft niet. IO bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 15 personen. IO kan 1 x per jaar georganiseerd worden of maandelijks. Heb je accreditatie als groep aangevraagd dan is de eis dat er minimaal 4 bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd. IO is een overleg waarbij wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel mono- als multidisciplinair plaatsvinden. Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode.

Hoe en waar voer ik de gegevens uit PREM in?

Ben je al aan het werk in de kwaliteitscriteria 2020-2025 dan kun je de gegevens uit PREM als onderdeel in het onderzoeksrapport toevoegen in je digitaal portfolio onder de activiteit ‘Meten van behandelresultaten en klantervaringen’. Ben je aan het werk in de kwaliteitscriteria 2015-2020 dan kun je bij de activiteit ‘Meten klantervaringen’ de gegevens uit PREM, samen met de onderzoeksopzet en het verbetervoorstel toevoegen.

Hoe vraag ik uitstel aan voor herregistratie?

Wanneer uitstel wordt aangevraagd, laat je de opgedane werkervaring zien (indien van toepassing). Denk hierbij aan jaaropgaves, arbeidsovereenkomsten of bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Verder wordt er om een ingevuld aanvraagformulier gevraagd. Deze voeg je als extra bijlage toe aan het dossier. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren terug te vinden op onze website, namelijk één voor een dispensatie- en één voor een herintrederregeling. Zorg dat het portfolio up to date is! In het plan van aanpak verwerk je activiteiten die je tijdens het uitstel gaat doen, om uiteindelijk alsnog te kunnen herregistreren. Het is dan goed om te weten wat de huidige stand van zaken is van het portfolio. Wanneer je klaar bent om je aanvraag te doen, volg je in je digitaal portfolio de onderstaande stappen: 1. Log in via Mijn KP naar je digitaal portfolio en klik op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’ en klik op ‘volgende’. 2. In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling. 3. Bij ‘Extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde aanvraagformulier (plan van aanpak) vanaf je computer uploaden. Hier voeg je ook het overzicht toe voor de uren werkervaring en de bijbehorende documenten (indien van toepassing).

Hoe vraag ik accreditatie aan voor een kennisnetwerk?

Deelnemers aan het kennisnetwerk kunnen deze activiteit niet zelf toevoegen aan hun digitaal portfolio. De landelijke organisatie/initiatiefnemers kunnen accreditatie aanvragen bij het accreditatiebureau ADAP.

Is het verplicht om mijn KP-nummer te vermelden?

Er is geen formele verplichting voor paramedici om het KP-nummer bij brief- en mailcontact met cliënten te vermelden. Ook is er geen verplichting om het KP-nummer op de website te plaatsen. Los hiervan is het natuurlijk wel handig om je persoonlijke digitale sticker te gebruiken. Deze kun je makkelijk laten zien op je eigen website. Ook heeft het meerwaarde om je KP-nummer bij een email-ondertekening op te nemen. 

In welke kwaliteitscriteriaset werk ik? In die van 2020-2025 of de set 2015-2020?

Als je activiteiten toevoegt dan zie je achter de activiteiten de toevoeging 'norm 2020-2025'. In de set 2015-2020 staat hier niets.

Kan de herregistratieperiode achteraf worden verschoven?

Dat is niet mogelijk omdat je na een periode van vijf jaar laat zien dat je voldoende werkervaring hebt en deskundig blijft. Ook bepaalt de datum waarop de scholingsactiviteit is afgerond, in welke herregistratieperiode deze activiteit valt. Deze periode staat vast en is zichtbaar voor cliënten, collega’s en zorgverzekeraars. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de registratieperiode klopt. Daarnaast omdat de herregistratie niet enkele dagen, weken, maanden, maar twee en een half jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dus het gaat om een oude herregistratie. Hiertegen de paramedicus toen geen bezwaar heeft aangetekend. Dus de verleende herregistratie was hiermee al twee jaar geleden onherroepelijk.

Hoe vraag ik herregistratie aan voor een specialisatie?

Herregistratie voor een specialisatie vraag je net als je herregistratie voor je hoofdberoep aan via het digitaal portfolio (via Mijn KP). Wanneer je specialisatie geregistreerd staat bij KP, kun je (geaccrediteerde) activiteiten die specifiek gericht zijn op de specialisatie vanuit het account van je hoofdberoep overnemen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van je hoofdberoep gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor je hoofdberoep. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het hoofdberoepaccount. Volg daarvoor de volgende stappen:

Hoe meld ik een specialisatie aan?

Het registreren van een specialisatie voor de beroepsgroepen ergotherapie, oefentherapie en MBB verloopt via het digitaal portfolio. Een kwaliteitsregistratie als ergotherapeut, MBB'er of oefentherapeut is hiervoor een voorwaarde. Bekijk hoe je dit doet.

Wat laat ik zien voor mijn werkervaring?

Gebruik voor het laten zien van je werkervaring: een eigen verklaring en/of het KP-excelbestand. Deze voeg je toe als bijlage tijdens het aanvragen van de herregistratie in je digitaal portfolio. Word je geselecteerd voor een steekproef, dan vragen wij om aanvullende documenten. Let bij de werkervaring goed op of er voor jouw beroep of specialisatie specifieke eisen zijn rondom de werkervaring.

Hoe vraag ik herregistratie aan?

​Zijn er voldoende activiteiten toegevoegd in het digitaal portfolio? Dan kun je via de actieknop ‘(Her)registratie aanvragen’ in het digitaal portfolio het dossier indienen ter beoordeling.​ Bij het aanvragen van herregistratie laat je ook de opgedane werkervaring zien. 

Hoe lang duurt het voor mijn herregistratie is goedgekeurd?

De beoordelingscommissie heeft na indiening van het dossier 5 tot 15 werkdagen om het dossier in behandeling te nemen. Let op: Het kan zijn dat er om aanvulling wordt gevraagd. Dan kan dit langer duren. Houd hiervoor de berichtenbox in je portfolio in de gaten!

Wanneer vraag ik herregistratie aan?

Wij adviseren je digitaal portfolio 2 à 3 maanden voor het verlopen van de periode in te dienen. Dit kan alleen als het dossier op dat moment voldoet aan de kwaliteitscriteria. Als er activiteiten worden teruggestuurd met verzoek om aanvulling, of worden afgekeurd, houd je wat speling over om dit aan te vullen.

Welke kwaliteitscriteria zijn voor mij van toepassing?

Boven in het hoofdscherm van het digitaal portfolio staat vermeld aan welke set kwaliteitscriteria het dossier wordt getoetst bij herregistratie.

Kan ik met terugwerkende kracht herregistratie aanvragen?

Ja, dat kan tot maximaal twee maanden terug voor een reguliere herregistratie-aanvraag. Maak je gebruik van een dispensatie- of herintrederregeling ​​dan is het niet mogelijk met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen. Voorwaarde is natuurlijk wél dat je over de periode waarover je herregistratie wilt aanvragen, kunt voldoen aan de criteria. Wijzig de datum waarop je de nieuwe periode in wilt laten gaan.

Mijn herregistratie is teruggestuurd, waarom?

De reden van een teruggestuurde aanvraag kun je teruglezen in de berichten in het digitaal portfolio. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvraag niet compleet was of dat het dossier (nog) niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Welke deskundigheidsbevorderende activiteiten kan ik invoeren?

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten uit de kwaliteitscriteria 2020-2025. In de kwaliteitscriteria ​kun je nalezen welke kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep gelden. Ook jouw (her)registratiedatum is bepalend voor de voorwaarden die er aan (her)registratie worden gesteld. Je werkt in de set 2015-2020 of in de set 2020-2025. In de voor jou geldende set kwaliteitscriteria kun je teruglezen waaraan een activiteit moet voldoen, welke documenten nodig zijn en hoeveel punten je kunt noteren.

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde punten?

Geaccrediteerde punten ontvang je door activiteiten te doen die vooraf door KP getoetst zijn. De activiteit is dus al door ons beoordeeld en is gewaardeerd met een vast aantal punten.​ Wanneer er voor een (scholings)activiteit geen accreditatie is aangevraagd, is dit een niet-geaccrediteerde activiteit. Dat betekent gelukkig niet dat je er geen punten voor krijgt.​ 

Waarom is er een activiteit afgekeurd?

Het kan voorkomen dat een activiteit niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Of dat je iets onder een verkeerde activiteit hebt ingediend. Ook kan het zijn dat je niet de (juiste) documenten hebt toegevoegd. In die gevallen ontvang je van onze beoordelaar altijd een bericht met een toelichting op de beslissing. Je kunt dit bericht nalezen in je digitaal portfolio.

Hoe laat ik mijn bijdrage zien aan een visitatie of audit?

Als je de activiteit Visitatie/Audit wilt toevoegen aan je digitaal portfolio is het belangrijk dat je jouw actieve bijdrage laat zien. Dit kan met de visitatie- of auditverklaring van de eigen organisatie, de beroepsvereniging of een extern bureau. Anders is het belangrijk dat jouw bijdrage zichtbaar is in het visitatie- of auditprogramma. De activiteit Visitatie/audit vind je in de Kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep.

Wat houdt ‘Professioneel presenteren’ en ‘Profileren beroepsgroep’ in en wat zijn de verschillen?

Het doel van je presentatie bepaalt onder welke activiteit de presentatie kan worden toegevoegd. Heb je bijvoorbeeld patiënten, middelbare scholieren of beroepsbeoefenaren buiten de zorg verteld over je beroep, wat het inhoudt of wat dit voor hen kan betekenen?  Je geeft dan informatie of voorlichting. Je schetst anderen een beeld van je beroep. Deze presentaties voeg je in het digitaal portfolio toe onder ‘Profileren beroepsgroep’. Deel je in de presentatie jouw beroepsinhoudelijke of specialistische kennis en expertise met (aankomend) beroepsgenoten of andere beroepsbeoefenaren, dan is de activiteit ‘Professioneel presenteren’. Belangrijk hierbij is dat het niveau van de doelgroep niet veel lager ligt dan jouw beroepsniveau. Geef je af en toe les aan de (initiële of post) hbo-opleiding of geef je scholing aan collega’s dan valt dit ook onder ‘Professioneel presenteren’. 

Wat is het verschil tussen ‘Professioneel publiceren’ en ‘Profileren beroepsgroep’?

Bij de activiteit Professioneel publiceren ben je vooral bezig met het vergroten en delen van vakinhoudelijke kennis door het maken van een wetenschappelijke publicatie zoals een artikel, een vakinhoudelijk boek of een poster op een congres. Profileren van de beroepsgroep heeft als doel je beroep voor het voetlicht te brengen bij cliënten, zorgverleners of beleidsmakers. Denk aan een deelname beroepenmarkt op een middelbare school, een presentatie voor een patiëntenvereniging of een blog voor een site met zichtbare toegevoegde waarde voor de beroepsgroep.

Wat zijn de kosten voor herregistratie en eerste registratie?

De kosten voor herregistratie vind je op de pagina over herregistratie. De kosten voor eerste of initiële registratie vind je op de pagina over initiële registratie.

Is kwaliteitsregistratie persoonlijk of is het voldoende om één paramedicus met kwaliteitsregistratie per praktijk te hebben om behandelingen te kunnen declareren?

Een kwaliteitsregistratie is persoonlijk en geldt niet voor een praktijk. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben. 

Is er een overzicht van de activiteiten die je kunt doen om te werken aan je deskundigheid voor kwaliteitsregistratie?

Alle negen bij KP aangesloten beroepsgroepen hebben een eigen set kwaliteitscriteria, die iedere vijf jaar worden vernieuwd. Hierin staat ook een overzicht van 20 activiteiten waarmee aan deskundigheid kan worden gewerkt. Dit overzicht vind je ook hieronder.

Is het werken aan je deskundigheid en het behalen van voldoende punten haalbaar naast je standaard werkuren als paramedicus ?

Bij Kwaliteitsregistratie voor Paramedici geldt dat paramedici tenminste 160 punten deskundigheidsbevordering behalen in totaal in vijf jaar. Dit zijn 32 punten per jaar. Hou rekening mee met een tijdsinvesting van ongeveer 1 uur per week. Dat is goed te combineren met werkzaamheden. Wel stimuleren we werkgevers om paramedici hier ruimte voor te bieden in de vorm van tijd en een vergoeding van de kosten per vijf jaar. Check bij je werkgever hoe dat voor jouw praktijk of instelling is geregeld.

Ik werk in het buitenland. Kan ik buitenlandse scholingen ook invoeren voor punten?

Ook scholingen in het buitenland kunnen worden opgevoerd in je digitaal portfolio als ze passen binnen de kwaliteitscriteria van jouw beroepsgroep.

Hoe werkt herregistratie tijdens je zwangerschapsverlof?

Ben je door verlof, ziekte, studie of een andere reden niet toegekomen aan je herregistratie en heb je wel een kwaliteitsregistratie nodig? Dan kun je beroep doen op een uitstelregeling. Vaak is herregistratie gewoon haalbaar: voor je werkervaring laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar, dat is gebaseerd op 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld 3 jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. Voor je deskundigheid laat je 160 punten zijn binnen een periode van vijf jaar, dat zijn 32 punten per jaar. Het maakt niet uit of je deze punten behaald verspreid over deze vijf jaar of bijvoorbeeld in één jaar behaalt.

Moet ik cursussen of bijscholing zelf betalen?

Of je de kosten voor kwaliteitsregistratie en scholingen door je werkgever worden vergoed, verschilt per werkgever. Wel stimuleren we vanuit KP werkgevers om dat te doen. 

Hoeveel punten heb je nodig per jaar?

In totaal laat je 160 punten zijn binnen een periode van vijf jaar, dat zijn 32 punten per jaar. Het maakt niet uit of je deze punten behaald verspreid over deze vijf jaar of bijvoorbeeld in één jaar behaalt. Wel raden we aan om dit te verspreiden over vijf jaar. Werken aan je deskundigheid voor kwaliteitsregistratie kost ongeveer een uur per week.

Kan je switchen van ziekenhuis of zorginstelling en hetzelfde KP-nummer behouden?

Dat klopt, je KP-nummer is persoonlijk en blijf je houden.

Hoeveel tijd heb je ongeveer nodig per KP-punt?

Dat is afhankelijk per activiteit. Voor scholingen en de activiteiten Intercollegiaal Overleg en Collegiale Consultatie kun je gemiddeld 1 punt per uur rekenen.

Is drie jaar werkervaring gebaseerd op fulltime of is drie jaar parttime werken ook voldoende?

Per 5 jaar gaat het om minimaal 1.600 uur en minimaal 36 maanden werken. De 1.600 uur is gebaseerd op 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld 3 jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. 

Wat betekent 3 jaar werkervaring in werkuren?

In totaal laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar en een minimale werkperiode van 36 maanden, dus drie jaar. De 1.600 uur is gebaseerd op 8 uur per week over een periode van vijf jaar en veertig weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld drie jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. Er is dus genoeg ruimte om parttime te werken en voldoende uren werkervaring te behalen binnen drie jaar. 

Waarom worden er 160 punten gevraagd voor deskundheidsbevordering?

De 160 punten die je laat zien voor je herregistratie zijn gebaseerd op ongeveer 1 uur per week werken aan je deskundigheid, over een periode van vijf jaar. 

Wat gebeurt er als ik de 160 punten niet haal in vijf jaar?

Als je door verlof, ziekte een studie of een andere reden niet bent toegekomen aan je herregistratie en je hebt wel een kwaliteitsregistratie nodig, kun je beroep doen op een uitstelregeling. Vaak is herregistratie gewoon haalbaar: voor je werkervaring laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar, dat is gebaseerd op 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld 3 jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. Voor je deskundigheid laat je 160 punten zijn binnen een periode van vijf jaar, dat zijn 32 punten per jaar. Het maakt niet uit of je deze punten behaald verspreid over deze vijf jaar of bijvoorbeeld in één jaar behaalt.

Wat gebeurt er als ik ingeschreven sta en niet meer in de zorg werk?

Wanneer je een kwaliteitsregistratie hebt en stopt met werken in de zorg, kun je niet meer je laten zien dat je voldoende werkervaring hebt. Wanneer je niet binnen vijf jaar herregistreert vervalt je kwaliteitsregistratie naar een diplomaregistratie en ben je niet meer zichtbaar in het kwaliteitsregister.

Hoe werkt registratie als je gedeeltelijk in dienst bent en gedeeltelijk een eigen praktijk hebt?

Het totaal aan cliëntgebonden uren die je werkt als paramedicus kun je bij elkaar optellen. Een kwaliteitsregistratie is persoonsgebonden en niet verbonden aan je functie. 

Kun je, nadat je geen herregistratie hebt aangevraagd en je periode is verlopen weer registreren of moeten er extra stappen worden ondernomen?

Er zijn twee opties om weer in het kwaliteitsregister te komen als deze is verlopen. Voldoe je alsnog aan de criteria in de afgelopen 5 jaar? Dan kan je een reguliere herregistratie aanvragen. Als je door verlof, ziekte een studie of een andere reden niet voldoene punten en/of werkervaring hebt kunnen opdoen voor een herregistratie en heb je wel een kwaliteitsregistratie nodig? Dan kun je beroep doen op een uitstelregeling. Lees meer over de uitstelregelingen:

Hoe kun je punten indienen?

Als je een kwaliteitsregistratie compleet is, krijg je toegang tot jouw digitaal portfolio via Mijn KP. Hier houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij en kun je activiteiten toevoegen, bij je herregistratie wordt bekeken of de activiteiten passen binnen de kwaliteitscriteria van je beroepsgroep en de punten goedgekeurd. Toevoegen kan ook via de KP-app. Doe je een geaccrediteerde activiteit of scholing dan zorgt de organisatie dat je punten worden bijgeschreven in je digitaal portfolio. 

Tellen scholingen gevolgd vóór de afstudeerdatum ook nog mee?

Nee, alleen de punten behaald met activiteiten en scholingen na de diplomadatum tellen mee voor je kwaliteitsregistratie. De initiële HBO-studie is een voorwaarde voor inschrijving bij KP.

Zijn het de 1.600 uur, de contacturen die je gebruikt om je werkervaring te laten zien?

Dat klopt voor de 1600 uur gaat het om cliëntgebonden uren. Het gaat hier om alle werkzaamheden m.b.t. cliëntgerichte zorg beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Deze zogenaamde cliënturen kunnen direct en indirect zijn: Direct is de tijd die je besteedt aan het feitelijke onderzoek en/of de behandeling van de cliënt. Indirect is de tijd die je besteedt aan de taken rond de feitelijke behandeling van de cliënt: bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contacten met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt. De verhouding tussen directe en indirecte uren is 3 : 1.

Welke activiteiten zijn geaccrediteerd?

Om de 40 benodigde geaccrediteerde punten te behalen kun je niet alleen kiezen uit scholingen die geaccrediteerd zijn, maar ook uit de activiteiten IPO, Intercollegiaal Overleg, Journal club en Kennisnetwerken. IPO is altijd geaccrediteerd en bij IO, Journal Club en Kennisnetwerken ligt het eraan of de initiatiefnemers accreditatie hebben aangevraagd. In dat geval worden de geaccrediteerde punten automatisch toegevoegd aan je digitaal portfolio.

Kan ik een tussenjaar nemen tijdens mijn herregistratieperiode?

Voor je werkervaring laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar, dat is gebaseerd op 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld 3 jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. Er is dus genoeg ruimte om een tussenjaar te nemen en voldoende uren werkervaring te behalen. Voor je deskundigheid laat je 160 punten zijn binnen een periode van vijf jaar, dat zijn 32 punten per jaar. Het maakt niet uit of je deze punten behaald verspreid over deze vijf jaar of bijvoorbeeld in één jaar behaalt. Heb je toch niet voldoende gewerkt aan je deskundigheid of niet voldoende werkervaring? Dan kun je beroep doen op een uitstelregeling.

Waarom betaal ik voor een registratie?

De registratiekosten die je betaald worden gebruikt voor een digitaal portfolio waarin je je activiteiten en scholingen bijhoudt, deze is ook bereikbaar via de KP-app. Je bent vijf jaar zichtbaar geregistreerd waarmee je de door jou verleende zorg kunt declareren. De kennisbibliotheek die je kunt raadplegen voor al je vragen en stappenplannen. Daarnaast is de service-desk alle werkdagen aanwezig om je vragen te beantwoorden. Je digitaal portfolio en je activiteiten worden bekeken door een team van tientallen externe beoordelaars naast het KP-team. Ook worden de kosten gebruikt voor de website en andere IT-applicaties. Tot slot worden voor de ontwikkeling van de criteria. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een stichting die werkt hierbij zónder winstoogmerk en heeft een efficiënte manier van werken waardoor de kosten voor Kwaliteitsregistratie een factor 2 à 3 lager  zijn dan andere kwaliteitsregisters in de zorg.

Wat zijn de voordelen van kwaliteitsregistratie?

Voordelen van kwaliteitsregistratie zijn: Vijf jaar zichtbare registratie waarmee je de door jou verleende zorg kunt declareren, een kennisbibliotheek die je kunt raadplegen voor al je vragen en stappenplannen, de service-desk die alle werkdagen aanwezig is om je vragen te beantwoorden, de promotiematerialen zoals een persoonlijke digitale sticker om je registratie te laten zien aan cliënten, werkgevers en collega's, geaccrediteerde bij- en nascholing automatisch toegevoegd in je digitaal portfolio. Aansluiting bij klachten- en geschillenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg; Stel je vragen aan de KP-servicedesk, bereikbaar op alle werkdagen

Is het mogelijk om punten van een cursus van vóór je diploma mee te nemen voor je eerste herregistratie?

Punten meenemen van cursussen van voor je diplomadatum is niet mogelijk. Scholingen en activiteiten die je vanaf de diploma doet tellen mee als ze zijn beschreven in de kwaliteitscriteria.

Upload je via Mijn KP ook documenten voor het behalen van punten/ het werken aan je deskundigheid?

Via Mijn KP kun je je digitaal portfolio bereiken. Daarvoor klik je op de button, 'register [beroepsgroep]' in Mijn KP. In het digitaal portfolio voeg je activiteiten en scholingen toe en vraag je herregistratie aan. 

Hoeveel uren werkervaring heb je gemiddeld nodig om kwaliteitsgeregistreerd te zijn en blijven?

In totaal laat je 1.600 uren cliëntgebonden werkuren zien over een periode van vijf jaar en een minimale werkperiode van 36 maanden, dus drie jaar. De 1.600 uur is gebaseerd op 8 uur per week over een periode van vijf jaar en veertig weken per jaar. Werk je bijvoorbeeld drie jaar en 16 uur per week, dan voldoe je ook aan de werkervaringseis. De 36 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. 

Wat gebeurt het als de praktijk waar je werkt failliet gaat?

Je kwaliteitsregistratie en KP-nummer is persoonlijk en onafhankelijk van je werkgever. Je registratie blijft dus gewoon actief wanneer de praktijk waar je werkt stopt. Wel is het nodig om te laten zien dat je de 1.600 uur cliëntgebonden werkervaring hebt en minimaal 36 maanden heb gewerkt binnen vijf jaar. Dat is gelijk aan 8 uur per week, 40 weken per jaar over een periode van vijf jaar. 

Welke gegevens zijn er openbaar zichtbaar in het kwaliteitsregister?

In het kwaliteitsregister is zichtbaar dat je kwaliteitsgeregisteerd bent en bij welke werkgever/praktijk je werkt. Deze praktijkgegevens komen uit Vektis waar je je AGB-code aanvraagt. Heb je geen AGB-code omdat je in een ziekenhuis of zorginstelling werkt, dan wordt in het kwaliteitsregister het praktijkadres getoond wat je hebt aangegeven in Mijn KP. 

Hoeveel geaccrediteerde punten heb je nodig per jaar?

Van de 160 punten die je nodig hebt om je te herregistreren geldt dat er tenminste 40 punten per registratieperiode (drie-vijf jaar) komen uit deelname aan geaccrediteerde activiteiten. Dat is gemiddeld acht punten per jaar.

Kun je de punten registeren die je behaalt als je nog geen baan hebt?

Je kunt al werken aan je deskundigheid voordat je een baan hebt en de scholingen en activiteiten toevoegen in je digitaal portfolio. De punten die je hiermee behaalt tellen mee als je een kwaliteitsregistratie hebt. 

Wat heeft het voor een invloed op je werk als je geen kwaliteitsregistratie hebt?

Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een kwaliteitsregistratie als voorwaarde. Dan zorgt een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici ervoor dat je de verleende zorg kan declareren. Andere voordelen van kwaliteitsregistratie zijn: Een digitaal portfolio waarin je eenvoudig je activiteiten en scholingen bijhoudt, ook bereikbaar via de KP-app, vijf jaar zichtbare registratie, een kennisbibliotheek die je kunt raadplegen voor al je vragen en stappenplannen, de service-desk die alle werkdagen aanwezig is om je vragen te beantwoorden, de promotiematerialen zoals een persoonlijke digitale sticker om je registratie te laten zien aan cliënten, werkgevers en collega's, geaccrediteerde bij- en nascholing die automatisch worden toegevoegd in je digitaal portfolio.