Veelgestelde vragen herregistratie

Kan ik ook eerder herregistreren?

Ja, je kunt ook eerder herregistratie aanvragen wanneer je voldoende punten hebt behaald. Dat kan vanaf drie jaar, wanneer je voldoende tijd hebt gehad om aan het aantal benodigde uren werkervaring te hebben gewerkt. Dan gaat het om tenminste 1600 cliënturen. Wist je dat je er ook voor kunt kiezen om de ingangsdatum (jaren) later in te laten gaan? Hiermee zorg je ervoor dat je een geldige kwaliteitsregistratie hebt en je hebt geen stress of je aan de kwaliteitscriteria voldoet. Vervroegd herregistreren kan bijvoorbeeld prettig zijn als je de komende tijd jouw aandacht wil richten op persoonlijke zaken die niet met je vak te maken hebben. Een andere reden kan zijn dat je al meer dan genoeg activiteiten in je digitaal portfolio hebt staan.

Ik ga (voor het eerst) herregistreren, hoeveel punten heb ik nodig?

Voor jouw werkervaring geldt dat je tenminste 1600 uur in minimaal 36 maanden ervaring hebt opgedaan binnen het beroep. In totaal heb je minstens 160 punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten nodig. Van deze punten zijn minimaal: 40 punten behaald door het volgen van bij- en nascholing en 40 punten behaald door het verrichten van overige activiteiten. Dit zijn in totaal 80 punten. De resterende punten kunnen met iedere deskundigheidsbevorderende activiteit worden behaald.

Ik wil opnieuw aan de slag als paramedicus, hoe werkt de herintrederregeling?

Aan de hand van het beroepsprofiel maak je een zelfevaluatie en kijk je naar wat je nodig hebt om weer up to date te zijn in je vak. In een plan van aanpak, beschrijf je: Hoe je werkervaring gaat opdoen en wie je kwaliteitsgeregistreerde supervisor is. Welke deskundigheidbevordering je gaat doen. Dit vul je in op het Aanvraagformulier herintrederregeling. Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio. Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag. Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke Kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve Kwaliteitsregistratie.

Samen met mijn collega begeleid ik een stagiaire. Hoe verdelen wij de punten?

Voor het begeleiden van een stagiaire gedurende een vijfdaagse stageweek over een periode van 12 weken krijgen de twee begeleiders ieder 12 punten als de begeleiding door de twee begeleiders gelijk is verdeeld.

Wat is het verschil tussen een kwaliteitskring en intercollegiaal overleg?

Een kwaliteitskring wordt georganiseerd vanuit de beroepsvereniging. Een kwaliteitskring bestaat vaak uit veel personen. Soms is er een maximaal aantal deelnemers. Binnen de kring kunnen dus meerdere IO-groepen zijn. Een kwaliteitskring komt meestal meerdere keren per jaar bij elkaar, hier zijn geen eisen aan. Een kwaliteitskring organiseert vaak meer verschillende activiteiten. Vaak kun je deze activiteiten óók toevoegen aan je digitaal portfolio, zie de tabel. Een Intercollegiaal overleg wordt georganiseerd vanuit een groep collega’s. En kan ook vanuit een kwaliteitskring worden georganiseerd, maar dat hoeft niet. IO bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 15 personen. IO kan 1 x per jaar georganiseerd worden of maandelijks. Heb je accreditatie als groep aangevraagd dan is de eis dat er minimaal 4 bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd. IO is een overleg waarbij wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel mono- als multidisciplinair plaatsvinden. Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode.

Hoe en waar voer ik de gegevens uit PREM in?

Ben je al aan het werk in de kwaliteitscriteria 2020-2025 dan kun je de gegevens uit PREM als onderdeel in het onderzoeksrapport toevoegen in je digitaal portfolio onder de activiteit ‘Meten van behandelresultaten en klantervaringen’. Ben je aan het werk in de kwaliteitscriteria 2015-2020 dan kun je bij de activiteit ‘Meten klantervaringen’ de gegevens uit PREM, samen met de onderzoeksopzet en het verbetervoorstel toevoegen.

Hoe vraag ik uitstel aan voor herregistratie?

Wanneer uitstel wordt aangevraagd, laat je de opgedane werkervaring zien (indien van toepassing). Denk hierbij aan jaaropgaves, arbeidsovereenkomsten of bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Verder wordt er om een ingevuld aanvraagformulier gevraagd. Deze voeg je als extra bijlage toe aan het dossier. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren terug te vinden op onze website, namelijk één voor een dispensatie- en één voor een herintrederregeling. Zorg dat het portfolio up to date is! In het plan van aanpak verwerk je activiteiten die je tijdens het uitstel gaat doen, om uiteindelijk alsnog te kunnen herregistreren. Het is dan goed om te weten wat de huidige stand van zaken is van het portfolio. Wanneer je klaar bent om je aanvraag te doen, volg je in je digitaal portfolio de onderstaande stappen: 1. Log in via Mijn KP naar je digitaal portfolio en klik op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’ en klik op ‘volgende’. 2. In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling. 3. Bij ‘Extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde aanvraagformulier (plan van aanpak) vanaf je computer uploaden. Hier voeg je ook het overzicht toe voor de uren werkervaring en de bijbehorende documenten (indien van toepassing).

Hoe vraag ik accreditatie aan voor een kennisnetwerk?

Deelnemers aan het kennisnetwerk kunnen deze activiteit niet zelf toevoegen aan hun digitaal portfolio. De landelijke organisatie/initiatiefnemers kunnen accreditatie aanvragen bij het accreditatiebureau ADAP.

Is het verplicht om mijn KP-nummer te vermelden?

Er is geen formele verplichting voor paramedici om het KP-nummer bij brief- en mailcontact met cliënten te vermelden. Ook is er geen verplichting om het KP-nummer op de website te plaatsen. Los hiervan is het natuurlijk wel handig om je persoonlijke digitale sticker te gebruiken. Deze kun je makkelijk laten zien op je eigen website. Ook heeft het meerwaarde om je KP-nummer bij een email-ondertekening op te nemen. 

In welke kwaliteitscriteriaset werk ik? In die van 2020-2025 of de set 2015-2020?

Als je activiteiten toevoegt dan zie je achter de activiteiten de toevoeging 'norm 2020-2025'. In de set 2015-2020 staat hier niets.

Kan de herregistratieperiode achteraf worden verschoven?

Dat is niet mogelijk omdat je na een periode van vijf jaar laat zien dat je voldoende werkervaring hebt en deskundig blijft. Ook bepaalt de datum waarop de scholingsactiviteit is afgerond, in welke herregistratieperiode deze activiteit valt. Deze periode staat vast en is zichtbaar voor cliënten, collega’s en zorgverzekeraars. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de registratieperiode klopt. Daarnaast omdat de herregistratie niet enkele dagen, weken, maanden, maar twee en een half jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dus het gaat om een oude herregistratie. Hiertegen de paramedicus toen geen bezwaar heeft aangetekend. Dus de verleende herregistratie was hiermee al twee jaar geleden onherroepelijk.

Hoe vraag ik herregistratie aan voor een specialisatie?

Herregistratie voor een specialisatie vraag je net als je herregistratie voor je hoofdberoep aan via het digitaal portfolio (via Mijn KP). Wanneer je specialisatie geregistreerd staat bij KP, kun je (geaccrediteerde) activiteiten die specifiek gericht zijn op de specialisatie vanuit het account van je hoofdberoep overnemen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van je hoofdberoep gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor je hoofdberoep. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het hoofdberoepaccount. Volg daarvoor de volgende stappen:

Hoe meld ik een specialisatie aan?

Het registreren van een specialisatie voor de beroepsgroepen ergotherapie, oefentherapie en MBB verloopt via het digitaal portfolio. Een kwaliteitsregistratie als ergotherapeut, MBB'er of oefentherapeut is hiervoor een voorwaarde. Bekijk hoe je dit doet.

Wat laat ik zien voor mijn werkervaring?

Gebruik voor het laten zien van je werkervaring: een eigen verklaring en/of het KP-excelbestand. Deze voeg je toe als bijlage tijdens het aanvragen van de herregistratie in je digitaal portfolio. Word je geselecteerd voor een steekproef, dan vragen wij om aanvullende documenten. Let bij de werkervaring goed op of er voor jouw beroep of specialisatie specifieke eisen zijn rondom de werkervaring.

Hoe vraag ik herregistratie aan?

​Zijn er voldoende activiteiten toegevoegd in het digitaal portfolio? Dan kun je via de actieknop ‘(Her)registratie aanvragen’ in het digitaal portfolio het dossier indienen ter beoordeling.​ Bij het aanvragen van herregistratie laat je ook de opgedane werkervaring zien. 

Hoe lang duurt het voor mijn herregistratie is goedgekeurd?

De beoordelingscommissie heeft na indiening van het dossier 5 tot 15 werkdagen om het dossier in behandeling te nemen. Let op: Het kan zijn dat er om aanvulling wordt gevraagd. Dan kan dit langer duren. Houd hiervoor de berichtenbox in je portfolio in de gaten!

Wanneer vraag ik herregistratie aan?

Wij adviseren je digitaal portfolio 2 à 3 maanden voor het verlopen van de periode in te dienen. Dit kan alleen als het dossier op dat moment voldoet aan de kwaliteitscriteria. Als er activiteiten worden teruggestuurd met verzoek om aanvulling, of worden afgekeurd, houd je wat speling over om dit aan te vullen.

Welke kwaliteitscriteria zijn voor mij van toepassing?

Boven in het hoofdscherm van het digitaal portfolio staat vermeld aan welke set kwaliteitscriteria het dossier wordt getoetst bij herregistratie.

Kan ik met terugwerkende kracht herregistratie aanvragen?

Ja, dat kan tot maximaal twee maanden terug voor een reguliere herregistratie-aanvraag. Maak je gebruik van een dispensatie- of herintrederregeling ​​dan is het niet mogelijk met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen. Voorwaarde is natuurlijk wél dat je over de periode waarover je herregistratie wilt aanvragen, kunt voldoen aan de criteria. Wijzig de datum waarop je de nieuwe periode in wilt laten gaan.

Mijn herregistratie is teruggestuurd, waarom?

De reden van een teruggestuurde aanvraag kun je teruglezen in de berichten in het digitaal portfolio. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvraag niet compleet was of dat het dossier (nog) niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Welke deskundigheidsbevorderende activiteiten kan ik invoeren?

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten uit de kwaliteitscriteria 2020-2025. In de kwaliteitscriteria ​kun je nalezen welke kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep gelden. Ook jouw (her)registratiedatum is bepalend voor de voorwaarden die er aan (her)registratie worden gesteld. Je werkt in de set 2015-2020 of in de set 2020-2025. In de voor jou geldende set kwaliteitscriteria kun je teruglezen waaraan een activiteit moet voldoen, welke documenten nodig zijn en hoeveel punten je kunt noteren.

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde punten?

Geaccrediteerde punten ontvang je door activiteiten te doen die vooraf door KP getoetst zijn. De activiteit is dus al door ons beoordeeld en is gewaardeerd met een vast aantal punten.​ Wanneer er voor een (scholings)activiteit geen accreditatie is aangevraagd, is dit een niet-geaccrediteerde activiteit. Dat betekent gelukkig niet dat je er geen punten voor krijgt.​ 

Waarom is er een activiteit afgekeurd?

Het kan voorkomen dat een activiteit niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Of dat je iets onder een verkeerde activiteit hebt ingediend. Ook kan het zijn dat je niet de (juiste) documenten hebt toegevoegd. In die gevallen ontvang je van onze beoordelaar altijd een bericht met een toelichting op de beslissing. Je kunt dit bericht nalezen in je digitaal portfolio.

Hoe laat ik mijn bijdrage zien aan een visitatie of audit?

Als je de activiteit Visitatie/Audit wilt toevoegen aan je digitaal portfolio is het belangrijk dat je jouw actieve bijdrage laat zien. Dit kan met de visitatie- of auditverklaring van de eigen organisatie, de beroepsvereniging of een extern bureau. Anders is het belangrijk dat jouw bijdrage zichtbaar is in het visitatie- of auditprogramma. De activiteit Visitatie/audit vind je in de Kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep.

Wat houdt ‘Professioneel presenteren’ en ‘Profileren beroepsgroep’ in en wat zijn de verschillen?

Het doel van je presentatie bepaalt onder welke activiteit de presentatie kan worden toegevoegd. Heb je bijvoorbeeld patiënten, middelbare scholieren of beroepsbeoefenaren buiten de zorg verteld over je beroep, wat het inhoudt of wat dit voor hen kan betekenen?  Je geeft dan informatie of voorlichting. Je schetst anderen een beeld van je beroep. Deze presentaties voeg je in het digitaal portfolio toe onder ‘Profileren beroepsgroep’. Deel je in de presentatie jouw beroepsinhoudelijke of specialistische kennis en expertise met (aankomend) beroepsgenoten of andere beroepsbeoefenaren, dan is de activiteit ‘Professioneel presenteren’. Belangrijk hierbij is dat het niveau van de doelgroep niet veel lager ligt dan jouw beroepsniveau. Geef je af en toe les aan de (initiële of post) hbo-opleiding of geef je scholing aan collega’s dan valt dit ook onder ‘Professioneel presenteren’. 

Wat is het verschil tussen ‘Professioneel publiceren’ en ‘Profileren beroepsgroep’?

Bij de activiteit Professioneel publiceren ben je vooral bezig met het vergroten en delen van vakinhoudelijke kennis door het maken van een wetenschappelijke publicatie zoals een artikel, een vakinhoudelijk boek of een poster op een congres. Profileren van de beroepsgroep heeft als doel je beroep voor het voetlicht te brengen bij cliënten, zorgverleners of beleidsmakers. Denk aan een deelname beroepenmarkt op een middelbare school, een presentatie voor een patiëntenvereniging of een blog voor een site met zichtbare toegevoegde waarde voor de beroepsgroep.