Wat houdt ‘Professioneel presenteren’ en ‘Profileren beroepsgroep’ in en wat zijn de verschillen?

Als paramedicus ben je vast wel eens gevraagd om een ‘praatje’ te houden en heb je daarna een presentatie verzorgd. Bijvoorbeeld tijdens de lunchbespreking op het werk, op het jaarcongres van de beroepsvereniging, op een bijeenkomst van een patiëntenvereniging of tijdens een gastles op de initiële hbo-opleiding. Wanneer kun je dit opvoeren als activiteit en waaronder valt dit? Volg daarvoor deze 2 stappen:  

Stap 1: Gebruik ‘zelftoetsing’ om te bepalen of het een deskundigheidsbevorderende activiteit is

De eerste stap is om met ‘zelftoetsing’ te bepalen of jouw presentatie bijdraagt aan jouw deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van de zorg die je biedt. Wanneer dat zo is, kijk dan in het activiteitenoverzicht om te bepalen onder welke activiteit dit valt:  

Image
KP_activiteitenoverzicht

Om te bepalen of de activiteit valt onder ‘Professioneel presenteren’ of ‘Profileren beroepsgroep’ uit het activiteitenoverzicht, ga je naar stap 2 > 

Stap 2: Bepaal waar de activiteit binnen valt:

Hoe kun je nu bepalen onder welke activiteit jouw presentatie valt? Belangrijk is om eens terug te kijken naar de voorbereiding. Je hebt toen waarschijnlijk nagedacht over je doelgroep (voor wie is de informatie bedoeld) en over wat je wil gaan vertellen en waarom. Het doel van je presentatie bepaalt onder welke activiteit de presentatie kan worden toegevoegd:

  • Heb je bijvoorbeeld patiënten, middelbare scholieren of beroepsbeoefenaren buiten de zorg verteld over je beroep, wat het inhoudt of wat dit voor hen kan betekenen? Je geeft dan informatie of voorlichting. Je schetst anderen een beeld van je beroep. Deze presentaties voeg je in het digitaal portfolio toe onder ‘Profileren beroepsgroep’.
  • Deel je in de presentatie jouw beroepsinhoudelijke of specialistische kennis en expertise met (aankomend) beroepsgenoten of andere beroepsbeoefenaren, dan is de activiteit ‘Professioneel presenteren’. Belangrijk hierbij is dat het niveau van de doelgroep niet veel lager ligt dan jouw beroepsniveau.
  • Geef je af en toe les aan de (initiële of post) hbo-opleiding als gastdocent of geef je scholing aan collega’s dan valt dit ook onder ‘Professioneel presenteren’. 

Er zitten natuurlijk verschillen in het soort presentatie, de doelgroepen en waar je een presentatie verzorgt. Dat maakt ook dat je zelf meer leert van de ene presentatie dan van de andere. Daarom is er een onderverdeling gemaakt binnen de activiteit en ontvang je hiervoor meer of minder punten in het digitaal portfolio (variërend van 2 - 15). Wat je laat zien is hierbij ook verschillend. Dit kan de presentatie zelf zijn of bijvoorbeeld het abstract bij een wetenschappelijke presentatie.  

Tip: Twijfel je over een door jou uitgevoerde activiteit en of deze past binnen Profileren beroepsgroep of Professioneel presenteren? Leg je overwegingen dan voor aan de KP-servicedesk. Onthoud hierbij dat de KP-servicedesk meedenkt, maar geen uitspraak doet over het aantal toe te kennen punten. Dit gebeurt bij de herregistratie.