Welke activiteiten zijn geaccrediteerd?

Om de 40 benodigde geaccrediteerde punten te behalen kun je niet alleen kiezen uit scholingen die geaccrediteerd zijn, maar ook uit de activiteiten IPO, Intercollegiaal overleg, Journal club en Kennisnetwerken. IPO is altijd geaccrediteerd en bij IO, Journal Club en Kennisnetwerken ligt het eraan of de initiatiefnemers accreditatie hebben aangevraagd. In dat geval worden de geaccrediteerde punten automatisch toegevoegd aan je digitaal portfolio.

Ga naar de activiteiten uit de algemene set 2020-2025 en check ook altijd je beroepsspecifieke set: