Huidtherapeut

De huidtherapeut is een paramedicus die voor mensen met een huidaandoening een belangrijke rol vervult in het leren voorkomen, omgaan met en adequaat behandelen van huidproblemen. De diversiteit aan huidaandoeningen en ervaren huidproblemen is zeer groot. Mogelijke problemen die voortkomen uit huidaandoeningen zijn huidverkleuringen, pijn, jeuk, bewegingsbeperkingen en lichamelijke handicaps. Daarnaast kampen mensen met de gevolgen van deze huidaandoeningen veelal met psychische klachten als gevolg van schaamte, angstgevoelens of beperkingen die met hun huidaandoening samenhangen. De behandeling wordt dan ook vaak integraal ingezet in een multidisciplinaire samenwerking met o.a. de huisarts, dermatoloog, plastisch chirurg, oncoloog, psycholoog en andere paramedici.

Beroepscode

De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van de huidtherapeut. Het volgen van de beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening. Huidtherapeuten die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven. Cliënten zijn hiermee verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.

Regeling docent/onderzoeker

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die de wens hebben om weer de cliëntenzorg in te gaan. Deze regeling is onderdeel van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025. Lees meer.​​

Voortgangsregeling IPO

Huidtherapeuten laten alle IPO fasen zien voor hun herregistratie. Hierdoor ontstond -in de set 2015-2020- soms tijdsgebrek bij IPO fase drie en vier. Dankzij een voortgangsregeling was herregistratie met IPO fase één en twee mogelijk als zij in de huidige periode (2020-2025) fase drie en vier laten zien. Daarnaast laten zij ook een nieuwe IPO cyclus zien (fase 1-4). Lees meer.