Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici staat voor

 KP_opleiding_picto

Opleiding

Een paramedicus met het juiste diploma

 KP_werkervaring_picto

Werkervaring

Een paramedicus die iedere vijf jaar een ruim aantal cliëntgebonden uren werkt

 KP_deskundigheid_picto

Deskundigheid

Een paramedicus die continu bij- en nascholing en activiteiten doet die zijn of haar deskundigheid bevorderen

 KPzichtbare-kwaliteit_usp_picto

Zichtbare kwaliteit

Een paramedicus die werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de paramedische zorg

Over KP

Het Kwaliteitsregister Paramedici is op 1 juli 2000 gestart en opgericht op initiatief van verschillende paramedische beroepsverenigingen. De stichting Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsgroepen samenwerken.

Het Kwaliteitsregister Paramedici realiseert de kwaliteitsregistratie voor negen paramedische beroepsgroepen. Dat zijn: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Deze beroepen vallen onder de Wet BIG. Inm​iddels zijn ruim 40.000 paramedici geregistreerd.​

Image
KP_kwaliteitsregistratie


Waarom kwaliteitsregistratie? 

Paramedici met een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici werken aan hun deskundigheid door niet alleen veel vlieguren te maken, maar ook door bijvoorbeeld het volgen van bij- en nascholing. Zo kunnen zij kwalitatief goede zorg leveren die past bij deze tijd. Dat is niet alleen voor jou en je gezondheid belangrijke informatie, maar ook voor de zorgverzekeraars. Zij vergoeden soms alleen als een paramedicus in het KP-register staat.​

Bekijk je paramedicus in het kwaliteitsregister

Een paramedicus met een kwaliteitsregistratie mag het logo van het Kwaliteitsregister Paramedici gebruiken, samen met een persoonlijk 'KP-nummer'. Het hebben van een KP-nummer betekent niet automatisch dat de paramedicus is opgenomen is in ons register. Het kan namelijk zijn dat de registratie is verlopen en de paramedicus niet meer heeft laten zien dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen. Check dus altijd het kwaliteitsregister

Missie KP

Onze missie is het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. Kwaliteitsregistratie borgt en geeft inzicht in de kwaliteit van de beroepsuitoefening van paramedici. Het gaat over deskundigheidsbevordering van paramedici en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Visie KP

De essentie van onze visie is dat paramedici zich bij het Kwaliteitsregister Paramedici willen registreren. Een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici die voor onder meer cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers zichtbaar en van meerwaarde is. Wij werken vanuit de kernwaarden ‘klantgerichtheid’ en ‘resultaatgerichtheid’.

In de KP-visie staan de volgende kerntaken centraal:

  • Registratie
  • Accreditatie
  • Klachten- en geschillenbehandeling

 

Klachtenloket Paramedici

Hoewel jij je best doet om goede zorg te leveren, kan het zijn dat de cliënt een klacht heeft en dat je er met hem of haar niet uitkomt. De cliënt kan dan naar het Klachtenloket Paramedici (KLP) gaan. Hier worden cliënten begeleid in het klachtenproces. Lees meer over wat KLP voor jou kan betekenen. 

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende activiteiten Paramedici

Bij ADAP kun je accreditatie aanvragen van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt hiermee de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Standpunt sponsoring KP

KP is een onafhankelijk kwaliteitsregister en wordt dan ook niet gesponsord! Hetzelfde geldt voor ADAP en KLP. Omgekeerd sponsort KP geen derde partijen of levert ze voordelen aan deze partijen. KP wordt niet gesponsord en sponsort niet! Het past niet en er is geen noodzaak. KP is robuust en toekomstbestendig.

Dit betekent bijvoorbeeld dat onze events niet direct of indirect worden gesponsord door commerciële bedrijven of vergelijkbare instellingen.

Onder sponsoring wordt niet verstaan het aanvragen en verkrijgen van subsidies van niet-commerciële subsidievertrekkers, zoals bijvoorbeeld (maar hiertoe niet beperkt) ZonMW of het ministerie van VWS. Ook wordt onder sponsoring niet verstaan het kosteloos accrediteren van verenigingstrainingen van de bij KP aangesloten beroepsgroepen.​​​

Kwaliteitsregistratie zónder winstoogmerk

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een stichting die een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici bevordert. Het gaat hierbij om een maatschappelijk belang. Voor Kwaliteitsregistratie werkt een paramedicus continu aan deskundigheidsbevordering en actuele werkervaring. Zo bevorderen we een hoog niveau van kwaliteit van de paramedische zorg aan cliënten. Het Kwaliteitsregister Paramedici werkt hierbij zónder winstoogmerk. Er zijn ca. 40.000 paramedici aangesloten bij het register.
 

  • Een financieel gezonde organisatie op lange termijn is een voorwaarde om de continuïteit te garanderen.
  • Er is een financiële buffer (continuïteitsreserve) nodig om minder goede jaren op te kunnen vangen. Door die buffer kan ook geïnvesteerd worden in nieuwe ontwikkelingen.
  • Het KP is niet gericht op het structureel opbouwen van positief financiële resultaten. Er is dus géén winststreven. Negatieve jaarresultaten worden opgevangen met positieve financiële resultaten uit een andere jaren.
  • Bij onverwachte meevallers is een keer betaling van winstbelasting mogelijk niet af te wenden.
  • De organisatie heeft een efficiënte manier van werken en daardoor zijn de kosten voor Kwaliteitsregistratie een factor 2 à 3 lager dan andere kwaliteitsregisters in de zorg.