Ergotherapeut

Een ergotherapeut is een paramedicus die het voor mensen met (gezondheids)problemen mogelijk maakt om -opnieuw- dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten. In hun eigen omgeving en in de samenleving. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken. Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan en adviseert en traint zodanig dat de cliënt dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Door het vergroten van de eigen mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk en kunnen mensen -langer- thuis functioneren. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

Beroepscode

De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut. Het volgen van de beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening. Ergotherapeuten die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven. Cliënten zijn hiermee verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.

Regeling docent/onderzoeker

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die de wens hebben om weer de cliëntenzorg in te gaan. Deze regeling is onderdeel van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025. Lees meer.​​ De regeling docent/onderzoeker van de kwaliteitscriteria 2015 - 2020 lees je op de site van Ergotherapie Nederland. 

Specialisaties ergotherapie


Hand-ergotherapeut

Ergotherapeuten kunnen een specialisatie hand-ergotherapie aanvragen. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) en gebaseerd op de criteria voor de CHT-NL. Je vindt de criteria hier. Wil je de specialisatie hand-ergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet. ​De criteria voor herregistratie voor de specialisatie hand-ergotherapeut vind je hier. Wil je meer weten over de specialisaties ergotherapie lees dan verder. 

Kinderergotherapeut​​

Ergotherapeuten kunnen een specialisatie kinderergotherapie aanvragen. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie van EN. Je vindt de criteria hier. Wil je de specialisatie kinderergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet. De criteria voor herregistratie voor de specialisatie kinderergotherapeut vind je hier.  Wil je meer weten over de specialisaties ergotherapie lees dan verder. 

Ouderenergotherapeut​​

Ergotherapeuten kunnen een specialisatie ouderenergotherapie aanvragen. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland  in samenwerking met de projectgroep post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie en de Adviesraad Ouderen van ENJe vindt de criteria hier. Wil je de specialisatie ouderenergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet. De criteria voor herregistratie voor de specialisatie ouderenergotherapeut vind je hier.  Wil je meer weten over de specialisaties ergotherapie lees dan verder. 

(0:00)