Podotherapeut

Een podotherapeut is een paramedicus en gespecialiseerd in voetproblemen en houding- en bewegingsklachten. De podotherapeut doet onderzoek en bedenkt vervolgens een oplossing; dat kan een op maat gemaakte zool zijn, maar ook oefeningen, een orthese of een tijdelijke behandeling zoals taping. Ook bij klachten door een onderliggende oorzaak of aandoening, zoals diabetes, reuma of een oncologische behandeling kun je bij de podotherapeut terecht. 

Beroepscode

De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van de podotherapeut. Het volgen van de beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening. Podotherapeuten die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven. Cliënten zijn hiermee verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.

Regeling docent/onderzoeker

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die de wens hebben om weer de cliëntenzorg in te gaan. Deze regeling is onderdeel van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025. Lees meer.​​

Visitatie en praktijkkeurmerk

De NVvP kan een positief doorlopen visitatie dan wel een behaald Praktijkkeurmerk toevoegen aan je digitaal portfolio. Lees meer.

IPO en Professioneel leidinggeven

Valt jouw periode binnen de kwaliteitscriteria 2015-2020 dan is het voor jou verplicht om alle IPOfasen uit te voeren en de geaccrediteerde cursus ‘Professioneel leiderschap’ te hebben afgerond voor een herregistratie. Lees meer.

Voortgangsregeling IPO

Podotherapeuten lieten in de set 2015-2020 alle IPO fasen zien voor hun herregistratie. Hierdoor ontstond soms tijdsgebrek bij IPO fase drie en vier. Dankzij een voortgangsregeling was herregistratie met IPO fase één en twee mogelijk als zij in de huidige periode (2020-2025) fase drie en vier laten zien. Lees meer.