Ik doe mee aan een Intercollegiaal Overleg (IO) moet ik dat laten accrediteren?

Accreditatie is niet verplicht maar het voordeel is dat deelname aan een Intercollegiaal overleg geaccrediteerde punten oplevert. Eén persoon uit de groep (degene die de groep heeft opgestart bij ADAP) voegt de documenten en presentie voor alle deelnemers toe, dus minder administratieve lasten voor de rest van de groep!​ 

Image
Esmee overlegt

Wat is Intercollegiaal overleg?

Tijdens het intercollegiaal overleg werk je aan de verbetering van de kwaliteit van je beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Denk aan casuïstiek bespreking, intervisie, invoeren van recente inzichten, etc.  

Wat heb je nodig? 

Voor het accrediteren van een intercollegiaal overleg gelden een aantal eisen, waaronder:

  • de methode
  • het doel
  • aantal bijeenkomsten
  • groepsgrootte. 

Voor de activiteit intercollegiaal overleg adviseren we groepen van 4-12 personen. Aanvragen met een groepsgrootte t/m 15 personen worden in behandeling genomen. Alle criteria kun je nalezen op de website van ADAP. 

Accreditatieperiode per kalenderjaar

De periode van de accreditatie voor intercollegiaal overleg loopt per kalenderjaar en dus van 1 januari t/m 31 december. Je kunt vanaf 1 oktober accreditatie aanvragen voor het jaar erna De aanvraag kan uiterlijk t/m 31 maart worden ingediend.  

Kosten Intercollegiaal overleg

De kosten voor de aanvraag van accreditatie van intercollegiaal overleg bedraagt vind je hier. Voor NVLF leden geldt een aparte regeling. Raadpleeg de vereniging voor informatie. 

Formats en informatiepakket

Bekijk het IO-informatiepakket met uitleg over methodieken én met handige nieuwe IO-formats: