Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Accreditatie Intercollegiaal overleg

Aanvragen Intercollegiaal overleg
Criteria
Kosten
Presentie & Notulen
Het aanvragen van accreditatie voor intercollegiaal overleg of intercollegiaal overleg binnen kwaliteitskring verloopt in PE-online. Hiervoor heeft u een 'opleider/scholingsaanbieder' account nodig.
Klik h​ier om account aan te vragen.

Aanvragen lopen per kalenderjaar* en dienen voor 1 april van het betreffende jaar ingediend te zijn.

Nadat u inloggegevens heeft ontvangen, logt u in en dient u eerst autorisatie aan te vragen voor ADAP via het menu Autorisatie. U vraagt autorisatie aan de portal 'ADAP'. Nadat autorisatie is verleend kan er accreditatieaanvraag worden ingediend. Voor hulp, zie de instructie.
Zodra u een account en autorisatie heeft, open onderstaand dan document voor een instructie voor het indienen van een accreditatieaanvraag intercollegiaal overleg.
Voor de aanvraag heeft u een jaarplan nodig. Een voorbeeld staat hieronder.
Naast een jaarplan wordt er geadviseerd om een groepsreglement te maken. Daarnaast wordt er geadviseerd om jaarlijks een jaarverslag op te maken. Voor het (opnieuw) aanvragen van accreditatie zijn deze twee niet verplicht.
 
Nadat de aanvraag is ingediend en is beoordeeld, wordt er in het begin van het jaar een voorlopige accreditatie verleend. Als uw gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan ontvangt u hierover via het systeem bericht. Gedurende het jaar vindt er intercollegiaal overleg plaats en voert u de presentie en notulen na elk overleg in.
 
Er is eenmaal per jaar een tussentijdse beoordeling mogelijk. Een tussentijdse beoordeling kan via vraag/antwoord worden aangevraagd als één van de deelnemers de punten nodig heeft i.v.m. herregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Een tussentijdse beoordeling voor een deelnemer is mogelijk tot 1 oktober van het lopende jaar.

Aan het eind van het jaar geeft u aan dat alle notulen en presenties zijn toegevoegd. Er vindt dan een definitieve beoordeling plaats. Bij goedkeuring wordt de presentie definitief gemaakt en worden de punten bijgeschreven in de digitaal portfolio's.
 
*sommige groepen zijn door de setting gebonden aan een schooljaar. Aanvraag voor een schooljaar dienen voor 1 december van het lopende jaar te zijn ingediend.