Is IO wel AVG-proof?

Alle gegevens die bij KP terechtkomen vallen onder strikte geheimhouding. Dit is onder meer in onze standaardvoorwaarden zo vastgelegd. De notulen/het jaarverslag/het format kunnen worden geanonimiseerd; dit geldt ook voor de besproken casuïstiek. Op zo’n manier dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot patiënten en andere paramedici dan de paramedicus die verzoekt om herregistratie. Zo is en blijft alles AVG-proof.