Is een werkgeversverklaring voldoende bij IO?

Soms maken ziekenhuizen een verklaring waaruit blijkt dat een paramedicus op bepaalde data aan IO heeft deelgenomen. Op deze werkgeversverklaring staat dan de IO-punten. Voor ziekenhuizen die niet met instellingsaccreditatie werken is dat onvoldoende. Onvoldoende omdat KP dan bij een herregistratie geen inzicht heeft gekregen welke verbetermethodieken tijdens de IO-bijeenkomst zijn gebruikt, wat de duur van de overleggen was en of er sprake is geweest van deskundigheidsbevordering.