Hoe werkt Intercollegiaal overleg (IO)?

Tijdens Intercollegiaal overleg werk je aan de verbetering van de kwaliteit van je beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel binnen de eigen beroepsgroep (mono) of multidisciplinair plaatsvinden. Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsvereniging.

Denk hierbij aan:

 • Intercollegiaal toetsen
 • Intervisie
 • Casuïstiek bespreken
 • Korte verbetermethode
 • Incidentmethode

Accreditatie

Wat heb je nodig? 

Voor het accrediteren van een intercollegiaal overleg gelden een aantal eisen, waaronder:

 • de methode
 • het doel
 • aantal bijeenkomsten
 • groepsgrootte. 

Dit leg je vast in een jaarplan wat je aanlevert bij de accreditatieaanvraag. Een voorbeeld jaarplan kun je downloaden

Voor de activiteit intercollegiaal overleg adviseren we groepen van 4-12 personen. Aanvragen met een groepsgrootte t/m 15 personen worden in behandeling genomen. 

Ook is het slim een groepsreglement te maken, waarin je bijvoorbeeld zaken over hoe we met elkaar omgaan kunt vastleggen, groepsgrootte en andere afspraken.

Daarnaast kun je door een jaarverslag op te maken, evalueren op basis van de gestelde doelstellingen. Vanuit jouw beroepsgroep kunnen er reglementen gelden voor Intercollegiaal overleg. 

Accreditatieperiode per kalenderjaar

De periode van de accreditatie voor intercollegiaal overleg loopt per kalenderjaar en dus van 1 januari t/m 31 december. Je kunt vanaf 1 oktober accreditatie aanvragen voor het jaar erna. De aanvraag kan t/m 31 maart worden ingediend. 

'Opleider/Scholingsaanbieder' account

Om hiervoor de benodigde 'opleider/scholingsaanbieder' account aan te vragen ga je naar adap.nl

Eenmaal tussentijdse beoordeling mogelijk

Wanneer één van de deelnemers de punten nodig heeft voor een herregistratie bij KP, is eenmaal per jaar een tussentijdse beoordeling mogelijk. Een tussentijdse beoordeling kan via ‘Vraag/antwoord’ worden aangevraagd in PE-online en is mogelijk tot 1 oktober van het lopende jaar. ​​​

Kosten Intercollegiaal overleg

De kosten voor de aanvraag van accreditatie van intercollegiaal overleg vind je hier. Voor NVLF-leden geldt een aparte regeling. Raadpleeg de vereniging voor informatie. 

Benodigdheden per bijeenkomst: Presentatie en notulen

Wanneer Intercollegiaal overleg geaccrediteerd is kom je ten minste 4 keer per jaar bij elkaar en werk je met een groepsleider. Na elke bijeenkomst voegt de aanvrager in PE-online de presentie en notulen (incl. namen van de deelnemers) toe. Je kunt er hierbij voor kiezen om alleen het onderdeel wat relevant is voor de activiteit Intercollegiaal overleg erin te zetten, andere onderdelen kun je mogelijk voor andere activiteiten inzetten. De notulen kun je eventueel anonimiseren.

De criteria voor de accreditatie van Intercollegiaal overleg kun je ook nog eens nalezen via adap.nl

Formats en informatiepakket

Bekijk het IO-informatiepakket met uitleg over methodieken én met handige nieuwe IO-formats:

Bekijk het infopakket

 

Deelname

Welke overleggen vallen onder Intercollegiaal overleg?

Iedere paramedicus neemt wel deel aan een overleg op de afdeling of in de praktijk, of is aangesloten bij een overleggroep zoals een (kwaliteits)kring of regio-overleg. 

Welke overleggen vallen nu onder Intercollegiaal overleg? Het gaat om overleggen waarbij met een verbetermethodiek** wordt gewerkt aan het verbeteren van het eigen paramedisch handelen of de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Let op: Alleen tijd die is besteed aan Intercollegiaal overleg zoals beschreven is in de criteria komt in aanmerking voor punten.

Let op: Organisatorische overleggen en werkafstemming vallen niet onder Intercollegiaal overleg.

 

Image
Esmee overlegt

**Verbetermethodieken

Het gebruik van een verbetermethodiek zorgt ervoor dat aan het bespreken van een onderwerp een vervolgactie, dus een 'verbeteractie' wordt gekoppeld. Dit kan op groepsniveau zijn en/of op individueel niveau. Omdat veel methodieken zijn opgedeeld in stappen is het eenvoudig om die te noemen in de notulen. Per stap beschrijf je kort de belangrijkste punten, conclusies en adviezen.

Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte verbetermethodieken. Voor sommige beroepsgroepen zijn er specifieke methodes ontwikkeld, die te vinden zijn via de beroepsvereniging.

 • Intercollegiaal toetsen
 • Intervisie
 • Casuïstiek bespreken 
 • Korte verbetermethode
 • Incidentmethode

Lees ook het IO-informatiepakket, met verder uitleg over methodieken én met handige nieuwe IO-formats:

Bekijk het infopakket

Voor MBB’ers:

Formats voor MBB'ers: casuïstiek/intervisie en voor VIM/blauwe ton/fotobespreking staan op de MBB beroepen pagina op onze website.

Tip: De criteria voor het deelnemen aan Intercollegiaal overleg kun je teruglezen in de Kwaliteitscriteria 2020-2025 of die van 2015-2020 via de pagina 'kwaliteitscriteria'