Wat komt er in de notulen van Intercollegiaal overleg (IO) te staan?

Intercollegiaal overleg is het op methodische wijze werken aan verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel mono- als multidisciplinair plaatsvinden. Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsvereniging.

Wat er in de notulen van IO komt te staan hangt af van de verbetermethodiek die je gebruikt. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van de notulen bij vijf mogelijke methodieken. Bekijk ook het IO-Informatiepakket

Image
KP_intercollegiaaloverleg

Korte verbetermethode

Gebruik je de korte verbetermethode, dan komt er in de notulen: 

 • Uit de notulen blijkt dat de groep deze stappen heeft doorlopen, inclusief een terugblik op de vorige bijeenkomst
 • Wat willen we bereiken?
 • Hoe weten we dat een verandering een verbetering is?
 • Welke veranderingen kunnen we invoeren die leiden tot een verbetering?

Richtlijn bespreken

Gebruik je IO om een richtlijn te bespreken, dan komt er in de notulen: 

 • Uit de notulen blijkt dat de groep deze stappen heeft doorlopen, inclusief een terugblik op de vorige bijeenkomst
 • Een samenvatting van hetgeen besproken is, puntsgewijs
  • Per subgroep:
   - verschillen tussen eigen handelen en richtlijn/standaard.
   - de volgorde van belangrijkheid
   - in steekwoorden welke stappen nodig zijn om de aanbevelingen uit te kunnen voeren
  • Wat heeft de groep en/of de individuele deelnemer geleerd?

Casuïstiek bespreken

Ga je in het IO-casuïstiek bespreken, dan komt er in de notulen: 

 • Uit de notulen blijkt dat de groep deze stappen heeft doorlopen, inclusief een terugblik op de vorige bijeenkomst
 • Stap 1: Een korte samenvatting van de casuïstiek
 • Stap 2: vermelden dat er vragen zijn gesteld. Eventuele bijzonderheden in steekwoorden noteren.
 • Stap 3: vermelden dat de fase doorlopen is.
 • Stap 4 en 5: korte samenvatting
 • Stap 6:
  • Wat heeft de casuïstiek opgeleverd voor de groep en/of de deelnemers?
  • De acties die de groep en/of de deelnemers gaan ondernemen
  • Het moment waarop de voortgang van deze acties wordt geëvalueerd

Intervisie

Ga je in het IO-intervisie doen, dan komt er in de notulen: 

 • Uit de notulen blijkt dat de groep deze stappen heeft doorlopen, inclusief een terugblik op de vorige bijeenkomst
 • Stap 1: een korte samenvatting van de casus/het probleem
 • Stap 2: vermelden dat er vragen zijn gesteld. Eventuele bijzonderheden in steekwoorden noteren.
 • Stap 3: vermelden dat de denkpauze doorlopen is
 • Stap 4: een samenvatting van de adviezen/onderdelen die de inbrenger aantrekkelijk vindt. Beschrijf kort wat intervisie de inbrenger heeft opgeleverd.
 • Stap 5:
  • Wat heeft de intervisie inhoudelijk opgeleverd voor de groep en/of de deelnemers?
  • De acties die de groep en/of de deelnemers gaan ondernemen
  • Het moment waarop de voortgang van deze acties wordt geëvalueerd