Wat laat ik bij herregistratie zien voor IO?

In het digitaal portfolio worden notulen met een aanwezigheidslijst geüpload. Je kunt hiervoor ook de IO-formats gebruiken, download deze bij de vraag: 'kan ik ook een format gebruiken?'

Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsvereniging. In het IO-informatiepakket vind je een aantal van de methodieken beschreven. 

Accreditatie IO

Je kunt IO ook laten accrediteren. Hiervoor gelden een aantal eisen, waaronder:

  • de methode
  • het doel
  • aantal bijeenkomsten
  • groepsgrootte. 

Hiervoor lever je jaarplan aan bij de accreditatieaanvraag. Een voorbeeld jaarplan kun je downloaden

Voor de activiteit intercollegiaal overleg adviseren we groepen van 4-12 personen. Aanvragen met een groepsgrootte t/m 15 personen worden in behandeling genomen. 

Ook is het slim een groepsreglement te maken, waarin je bijvoorbeeld zaken over hoe we met elkaar omgaan kunt vastleggen, groepsgrootte en andere afspraken.

Daarnaast kun je door een jaarverslag op te maken, evalueren op basis van de gestelde doelstellingen. Vanuit jouw beroepsgroep kunnen er reglementen gelden voor Intercollegiaal overleg. 

Accreditatieperiode per kalenderjaar

De periode van de accreditatie voor Intercollegiaal overleg loopt per kalenderjaar en dus van 1 januari t/m 31 december. Je kunt vanaf 1 oktober accreditatie aanvragen voor het jaar erna. De aanvraag kan t/m 31 maart worden ingediend.