Veelgestelde vragen IO

Wat komt er in de notulen van Intercollegiaal overleg (IO) te staan?

Wat er in de notulen van IO komt te staan hangt af van de verbetermethodiek die je gebruikt. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van de notulen bij vijf mogelijke methodieken. Bekijk ook het IO-Informatiepakket. 

Ik doe mee aan een Intercollegiaal Overleg (IO) moet ik dat laten accrediteren?

Accreditatie is niet verplicht maar het voordeel is dat deelname aan een Intercollegiaal overleg geaccrediteerde punten oplevert. Eén persoon uit de groep (degene die de groep heeft opgestart bij ADAP) voegt de documenten en presentie voor alle deelnemers toe, dus minder administratieve lasten voor de rest van de groep!​ 

Hoe werkt Intercollegiaal overleg (IO)?

Tijdens Intercollegiaal overleg werk je aan de verbetering van de kwaliteit van je beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel binnen de eigen beroepsgroep (mono-) of multidisciplinair plaatsvinden. Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsvereniging. Denk hierbij aan: Intercollegiaal toetsen, intervisie, casuïstiek bespreken, korte verbetermethode of de incidentmethode.

Hoeveel punten krijg ik voor IO?

Elk uur IO levert 1 punt op.

Welke CanMeds competenties gelden bij IO?

60% Paramedisch handelen, 20% Samenwerking en 20% Professionaliteit.

Wat als ik niets laat zien over IO?

Wanneer je niet de benodigde gegevens voor IO laat zien en er verder geen sprake is van ADAP instellingsaccreditatie (zie hierna), dan levert IO geen punten op.

Waarom stuurt KP verzoeken tot herregistratie retour?

KP stelt altijd eerst een verhelderende vraag. Hierbij wordt ook meteen verzocht om de benodigde gegevens om IO te beoordelen. Wanneer deze gegevens niet binnen de termijn worden verstrekt en verder uit andere activiteiten te weinig punten zijn, dan sturen wij een verzoek tot herregistratie retour. Dit is géén formele afwijzing. Het is een uitnodiging en aanmoediging om het verzoek tot herregistratie opnieuw in te dienen zodra aan de kwaliteitscriteria is voldaan. Dit kan op ieder willekeurig moment en wanneer het de paramedicus uitkomt. Red je het niet om te herregistreren omdat je niet voldoende punten hebt door bijzondere omstandigheden? Dan kun je een dispensatieregeling aanvragen. 

Is IO wel AVG-proof?

Alle gegevens die bij KP terecht komen vallen onder strikte geheimhouding. Dit is onder meer in onze standaardvoorwaarden zo vastgelegd. De notulen/het jaarverslag/het format kunnen worden geanonimiseerd; dit geldt ook voor de besproken casuïstiek. Op zo’n manier dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot patiënten en andere paramedici dan de paramedicus die verzoekt om herregistratie. Zo is en blijft alles AVG-proof.

Wat is IO?

IO staat voor intercollegiaal overleg. Het is een methodische wijze van werken aan verbetering van de kwaliteit van het paramedisch handelen. Binnen het overleg wordt gewerkt met een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de beroepsvereniging. In het IO-informatiepakket vind je een aantal van de methodieken beschreven. 

Welke verbetermethoden zijn er?

Voorbeelden van verbetermethoden zijn: Intercollegiaal toetsen, Intervisie, Casuïstiek bespreken, Korte Verbetermethode en Incidentmethode, Invoeren recente inzichten en Richtlijn bespreken

Wat laat ik bij herregistratie zien voor IO?

In het digitaal portfolio worden notulen met een aanwezigheidslijst geüpload. Je kunt hiervoor ook de IO-formats gebruiken, download deze bij de vraag: 'kan ik ook een format gebruiken?'

Kan ik ook een format gebruiken voor IO?

Er zijn twee IO-formats beschikbaarvoor alle beroepsgroepen: een verslag IO en een jaarplan IO voor geaccrediteerd IO. Daarnaast is er een IO-informatiepakket met uitleg over methodieken. 

Is een werkgeversverklaring voldoende bij IO?

Soms maken ziekenhuizen een verklaring waaruit blijkt dat een paramedicus op bepaalde data aan IO heeft deelgenomen. Op deze werkgeversverklaring staat dan de IO-punten. Voor ziekenhuizen die niet met instellingsaccreditatie werken is dat onvoldoende. Onvoldoende omdat KP dan bij een herregistratie geen inzicht heeft gekregen welke verbetermethodieken tijdens de IO-bijeenkomst zijn gebruikt, wat de duur van de overleggen was en of er sprake is geweest van deskundigheidsbevordering.

Kan IO ook geaccrediteerd zijn?

Dat kan via adap.nl. Accreditatie is niet verplicht maar het voordeel is dat deelname aan een Intercollegiaal overleg geaccrediteerde punten oplevert. Eén persoon uit de groep (degene die de groep heeft opgestart bij ADAP) voegt de documenten en presentie voor alle deelnemers toe, dus minder administratieve lasten voor de rest van de groep!​ 

Kan ik de notulen van IO geanonimiseerd aanleveren?

Dat kan, alleen het noemen van jouw naam (en niet die van collega’s) is voldoende. Denk bijvoorbeeld aan een aanwezigheidslijst.