Als je diploma nog niet in DUO staat, is dan een aangevraagd getuigschrift via de examencommissie voldoende?

Nee, een getuigschrift is niet voldoende. Om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig of het digitaal diploma wat je download via DUO. Wel kun je alvast een account aanmaken via Mijn KP, die je later kunt gebruiken om je in te schrijven. Dit gaat via de accountomgeving Mijn KP