Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn originele diploma

​​​De meeste opleidingen geven tegenwoordig een gewaarmerkte kopie mee bij het originele diploma. Heb je deze gewaarmerkte kopie niet (meer), dan kan je je diploma laten waarmerken bij verschillende instanties:

  • Het opleidingsinstituut, meestal gratis.
  • Het Kwaliteitsregister Paramedici. Je kunt langskomen bij ons op het kantoor aan de Maliesingel 39 te Utrecht. Je neemt mee:​
  1. het originele diploma
  2. een kopie van het diploma
  3. een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)

​​​​Bel ons vooraf, zodat wij weten dat je langs komt. Kosteloos.

  • Een notaris. Bij een notaris kunnen de kosten variëren.
  • Een beperkt aantal gemeenten. Let op: het merendeel van de gemeenten is gestopt met waarmerken, dus check van tevoren.