Veelgestelde vragen eerste registratie

Hoe kan ik mij voor het eerst registreren?

Maak om te beginnen een account aan. Dat doe je door op de knop 'Registreren' te klikken op je beroepenpagina. En zorg dat je een digitaal uittreksel van jouw diploma of getuigschrift bij de hand hebt. Bekijk ook het stappenplan en de video op de pagina 'Initiële registratie'.

Kan ik mij ook registreren met een buitenlands diploma?

Ja, dat kan wanneer je in het bezit bent zijn van een 'verklaring van vakbekwaamheid' of 'erkenning van beroepskwalificaties'.

Wat is een gewaarmerkte kopie?

Bij inschrijving wordt gevraagd naar een gewaarmerkte kopie van het diploma.​ Dat is om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. Aan de hand van de zogenaamde 'natte stempel' en de handtekening (bij voorkeur met een blauwe pen) wordt de controle uitgevoerd. Daarnaast moet het duidelijk zijn welke instantie de stempel heeft gezet. Een natte stempel geeft af op het moment dat deze wordt bevochtigd. Een handtekening met blauwe pen geeft de voorkeur, omdat bij zwarte inkt twijfel kan ontstaan of het geen kopie van een origineel gewaarmerkte kopie betreft. Er kan namelijk geen kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma worden ingestuurd. Let op: een kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma volstaat niet.

Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn originele diploma

​​​De meeste opleidingen geven tegenwoordig een gewaarmerkte kopie mee bij het originele diploma. Heb je deze gewaarmerkte kopie niet (meer), dan kan je je diploma laten waarmerken bij verschillende instanties: Het opleidingsinstituut, het Kwaliteitsregister Paramedici, daarvoor neem je mee: het originele diploma, een kopie van het diploma een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs) ​​​. Een notaris, een beperkt aantal gemeenten.

Wat zijn de kosten voor herregistratie en eerste registratie?

De kosten voor herregistratie vind je op de pagina over herregistratie. De kosten voor eerste of initiële registratie vind je op de pagina over initiële registratie.

Is kwaliteitsregistratie persoonlijk of is het voldoende om één paramedicus met kwaliteitsregistratie per praktijk te hebben om behandelingen te kunnen declareren?

Een kwaliteitsregistratie is persoonlijk en geldt niet voor een praktijk. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben. 

Krijgen paramedici een BIG registratie?

Voor de negen bij KP aangesloten beroepsgroepen, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten, geldt geen BIG-registratie. Wel vallen zij onder de Wet BIG artikel 34 waarin staat dat zij een beschermde opleidingstitel hebben.

Ik ga na mijn HBO studie een master volgen, is het nodig om me dan al te registreren?

Ook wanneer je na je HBO studie als paramedicus doorstudeert, is het belangrijk om je vast te registreren bij KP. Met de vervolgstudie werk je aan je professionaliteit en deze vervolgstudie kun je vaak opvoeren als punten voor deskundigheidsbevordering. Na je studie kun je dan werken aan je werkervaring. Hiervoor geldt een minimum 1.600 clienturen en minimaal 36 maanden per vijf jaar.

Hoe lang duurt het proces van eerste registratie?

Wannneer je je aanvraag hebt gedaan en je de factuur voor eerste registratie hebt betaald, duurt het meestal rond een week voordat je je KP-nummer ontvangt. Dit kan tot drie weken duren in drukke perioden. 

Hoe lang is de inschrijving bij KP geldig?

Een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici is vijf jaar geldig vanaf je diplomadatum.

Kun je halverwege het jaar ook inschrijven bij KP?

Je kunt je op ieder moment in het jaar inschrijven, een periode is persoonsgebonden en loopt vanaf je diplomadatum 5 jaar. 

Is het nodig om je als ZZP-per in te schrijven?

Ook als je als ZZP-er werkt geldt dat het belangrijk is om je te registreren bij KP. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben.

Wat moet je doen nadat je ingeschreven bent?

Als je een kwaliteitsregistratie compleet is, krijg je toegang tot jouw digitaal portfolio via Mijn KP. Hier houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij. Deze heb je nodig voor een herregistratie over vijf jaar. In de kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep vind je alle informatie over activiteiten, scholingen en werkervaring die je nodig hebt voor je herregistratie. Download ook de handige KP-app waarmee je activiteiten toevoegt aan je digitaal portfolio. 

Kan je de kosten declareren bij je werkgever?

Of je de kosten voor kwaliteitsregistratie kunt declareren verschilt per werkgever. Wel stimuleren we vanuit KP werkgevers om dat te doen.

Kun je aan het werk als je afgestudeerd bent en nog geen kwaliteitsregistratie bent?

Dat kan wel, maar bij KP raden we je aan om je meteen na je studie in te schrijven bij KP want werkgevers, zorgverzekeraars en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben

Wat is de diplomadatum?

Je diplomadatum is de datum die op je diploma staat vermeld, het is de officiële datum van afstuderen. Registreer je je binnen vijf jaar na je afstuderen? Dan is je diplomadatum de startdatum van je kwaliteitsregistratie periode.

Als je twee opleidingen hebt gedaan, heb je dan één account en registreer je je dan één keer of twee keer?

Als je twee opleidingen afrond die binnen het KP vallen, maak je 1 account aan. Wel vraag je voor beide beroepen apart een registratie aan en ontvang je voor beide beroepen apart een KP nummer.  Als je als optometrist tegelijkertijd (her)registreert als orthoptist, dan geldt een korting van 50% op de registratiekosten voor de tweede (her)registratie. Deze korting geldt alleen als beide aanvragen worden gemeld via deze procedure:

Ik heb mijn diploma nog niet ontvangen. Kan ik me dan al wel inschrijven in het KP-register?

Om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici heb je een diploma nodig. Wel kun je alvast een account aanmaken via Mijn KP, die je later kunt gebruiken om je in te schrijven. Dit gaat via de accountomgeving Mijn KP. 

Ik studeer nu af en val binnen de set 2020-2025, laat ik dan ook de werkervaring zien of gaat het alleen om deskundigheidsbevordering voor die laatste jaren?

De periode van je Kwaliteitsregistratie voor Paramedici is vijf jaar, deze periode is persoonsgebonden en start vanaf je diplomadatum. Je periode is dus niet gelijk aan de periode van een kwaliteitscriteria set. De kwaliteitscriteria worden iedere vijf jaar vernieuwd en voor jou geldt de nieuwste set kwaliteitscriteria van het moment dat je voor het eerst registreerde, deze geldt tot het einde van je periode. Binnen deze vijf jaar gelden alle criteria die voor je beroepsgroep van toepassing zijn, zowel de werkervaring als deskundigheidsbevordering. Je periode is dus niet gelijk aan de periode van een kwaliteitscriteria set. 

Heb je een nodig AGB-code hebben voordat je gaat registreren?

Nee je hebt geen AGB-code nodig om te registeren. Ben je geregistreerd bij KP, dan kun je met je KP-nummer een AGB-code aanvragen.

Gaat de periode van vijf jaar in kalanderjaren of is dat per een specifieke datum?

De periode van je Kwaliteitsregistratie voor Paramedici is vijf jaar, deze periode is persoonsgebonden en de eerste periode start vanaf je diplomadatum (wanneer je registreert binnen vijf jaar na diplomadatum).

Kan je switchen van ziekenhuis of zorginstelling en hetzelfde KP-nummer behouden?

Dat klopt, je KP-nummer is persoonlijk en blijf je houden.

Ik ga starten met werken en daarna een aantal maanden reizen. Zal ik me dan na het reizen inschrijven of al hiervoor?

Dat kan, hiervoor maak je een account aan via Mijn KP waarmee je je later kunt inschrijven. 

Wat gebeurt er als ik ingeschreven sta en niet meer in de zorg werk?

Wanneer je een kwaliteitsregistratie hebt en stopt met werken in de zorg, kun je niet meer je laten zien dat je voldoende werkervaring hebt. Wanneer je niet binnen vijf jaar herregistreert vervalt je kwaliteitsregistratie naar een diplomaregistratie en ben je niet meer zichtbaar in het kwaliteitsregister.

Hoe werkt registratie als je gedeeltelijk in dienst bent en gedeeltelijk een eigen praktijk hebt?

Het totaal aan cliëntgebonden uren die je werkt als paramedicus kun je bij elkaar optellen. Een kwaliteitsregistratie is persoonsgebonden en niet verbonden aan je functie. 

Is het nodig om me meteen na behalen van mijn diploma aan te melden?

We raden je aan om je meteen na je studie in te schrijven bij KP want werkgevers, zorgverzekeraars en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici te hebben.

Wat is een AGB-code en heb ik deze nodig?

Een AGB-code heb je nodig om geleverde zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Deze vraag je aan via Vektis met je KP-nummer.

Welke meerwaarde heeft het om een AGB-code aan te vragen als je werkt in de tweede lijn?

Wanneer je werkt bij een zorginstelling of ziekenhuis, heb je geen AGB-code nodig.

Hoe lang het duurt het voordat de studieresultaten in DUO zichtbaar zijn?

De hogenscholen geven dit door aan DUO. Afhankelijk van je opleiding- het 2 tot 8 weken duurt voordat je diploma in Mijn diplomas staat (bron: duo.nl mei 2023).

Hoe kun je punten indienen?

Als je een kwaliteitsregistratie compleet is, krijg je toegang tot jouw digitaal portfolio via Mijn KP. Hier houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij en kun je activiteiten toevoegen, bij je herregistratie wordt bekeken of de activiteiten passen binnen de kwaliteitscriteria van je beroepsgroep en de punten goedgekeurd. Toevoegen kan ook via de KP-app. Doe je een geaccrediteerde activiteit of scholing dan zorgt de organisatie dat je punten worden bijgeschreven in je digitaal portfolio. 

Kun je na een eerste periode na je studie niet geregistreerd zijn en daarna het weer oppakken?

Dat kan. Op het moment dat je gaat inschrijven ontvang je een kwaliteitsregistratie van 5 jaar. Als je bijvoorbeeld het eerste jaar niet werkzaam bent maar daarna wel, heb je vier jaar de tijd om te werken aan deskundigheidsbevordering en om voldoende werkervaring laten zien voor je herregistratie.

Kun je een extra minor ook registreren zodat je die punten kunt gebruiken?

Een minor die je voor studie doet kun je helaas niet invoeren. Activiteiten die je afrond na je diplomadatum kunnen ingevoerd worden in het digitaal portfolio.

Is het verplicht om je in te schrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici?

Dit is niet wettelijk verplicht, we raden je wel aan om je meteen na je studie in te schrijven bij KP: Werkgevers, zorgverzekeraars en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben.

Tellen scholingen gevolgd vóór de afstudeerdatum ook nog mee?

Nee, alleen de punten behaald met activiteiten en scholingen na de diplomadatum tellen mee voor je kwaliteitsregistratie. De initiële HBO-studie is een voorwaarde voor inschrijving bij KP.

Kan ik nu al een account aanmaken terwijl ik volgend jaar pas afstudeer?

Dat kan, hiervoor maak je een account aan via Mijn KP waarmee je je later kunt inschrijven.

Kunnen punten met terugwerkende kracht worden verkregen? Dus wanneer ik nog niet mijn KP nummer heb en al wel scholing heb gevolgd ontvang ik dan wel de punten van deze periode?

Als je je inschrijft binnen vijf jaar na het behalen van je diploma geldt de periode van registratie met terugwerkende kracht vanaf de diplomadatum. Alle activiteiten en scholingen die passen binnen de criteria én behaald na de diplomadatum tot aan nu kun je toevoegen in je digitaal portfolio en tellen mee. 

Wat zijn de voordelen van kwaliteitsregistratie?

Voordelen van kwaliteitsregistratie zijn: Vijf jaar zichtbare registratie waarmee je de door jou verleende zorg kunt declareren, een kennisbibliotheek die je kunt raadplegen voor al je vragen en stappenplannen, de service-desk die alle werkdagen aanwezig is om je vragen te beantwoorden, de promotiematerialen zoals een persoonlijke digitale sticker om je registratie te laten zien aan cliënten, werkgevers en collega's, geaccrediteerde bij- en nascholing automatisch toegevoegd in je digitaal portfolio. Aansluiting bij klachten- en geschillenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg; Stel je vragen aan de KP-servicedesk, bereikbaar op alle werkdagen

Zijn er voor zzp'ers andere of aanvullende acties nodig?

Wanneer je jezelf voor het eerst registreert zijn er geen extra handelingen of acties nodig als ZZP-er.

Upload je via Mijn KP ook documenten voor het behalen van punten/ het werken aan je deskundigheid?

Via Mijn KP kun je je digitaal portfolio bereiken. Daarvoor klik je op de button, 'register [beroepsgroep]' in Mijn KP. In het digitaal portfolio voeg je activiteiten en scholingen toe en vraag je herregistratie aan. 

Als je diploma nog niet in DUO staat, is dan een aangevraagd getuigschrift via de examencommissie voldoende?

Nee, een getuigschrift is niet voldoende. Om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig of het digitaal diploma wat je download via DUO.

Welke gegevens zijn er openbaar zichtbaar in het kwaliteitsregister?

In het kwaliteitsregister is zichtbaar dat je kwaliteitsgeregisteerd bent en bij welke werkgever/praktijk je werkt. Deze praktijkgegevens komen uit Vektis waar je je AGB-code aanvraagt. Heb je geen AGB-code omdat je in een ziekenhuis of zorginstelling werkt, dan wordt in het kwaliteitsregister het praktijkadres getoond wat je hebt aangegeven in Mijn KP. 

Kun je de punten registeren die je behaalt als je nog geen baan hebt?

Je kunt al werken aan je deskundigheid voordat je een baan hebt en de scholingen en activiteiten toevoegen in je digitaal portfolio. De punten die je hiermee behaalt tellen mee als je een kwaliteitsregistratie hebt. 

Wat heeft het voor een invloed op je werk als je geen kwaliteitsregistratie hebt?

Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een kwaliteitsregistratie als voorwaarde. Dan zorgt een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici ervoor dat je de verleende zorg kan declareren. Andere voordelen van kwaliteitsregistratie zijn: Een digitaal portfolio waarin je eenvoudig je activiteiten en scholingen bijhoudt, ook bereikbaar via de KP-app, vijf jaar zichtbare registratie, een kennisbibliotheek die je kunt raadplegen voor al je vragen en stappenplannen, de service-desk die alle werkdagen aanwezig is om je vragen te beantwoorden, de promotiematerialen zoals een persoonlijke digitale sticker om je registratie te laten zien aan cliënten, werkgevers en collega's, geaccrediteerde bij- en nascholing die automatisch worden toegevoegd in je digitaal portfolio.