Veelgestelde vragen eerste registratie

Hoe kan ik mij voor het eerst registreren?

Maak om te beginnen een account aan. Dat doe je door op de knop 'Registreren' te klikken op je beroepenpagina. En zorg dat je een digitaal uittreksel van jouw diploma of getuigschrift bij de hand hebt. Bekijk het stappenplan op de pagina 'Initiële registratie'.

Kan ik mij ook registreren met een buitenlands diploma?

Ja, dat kan wanneer je in het bezit bent zijn van een 'verklaring van vakbekwaamheid' of 'erkenning van beroepskwalificaties'.

Wat is een gewaarmerkte kopie?

Bij inschrijving wordt gevraagd naar een gewaarmerkte kopie van het diploma.​ Dat is om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. Aan de hand van de zogenaamde 'natte stempel' en de handtekening (bij voorkeur met een blauwe pen) wordt de controle uitgevoerd. Daarnaast moet het duidelijk zijn welke instantie de stempel heeft gezet. Een natte stempel geeft af op het moment dat deze wordt bevochtigd. Een handtekening met blauwe pen geeft de voorkeur, omdat bij zwarte inkt twijfel kan ontstaan of het geen kopie van een origineel gewaarmerkte kopie betreft. Er kan namelijk geen kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma worden ingestuurd. Let op: een kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma volstaat niet.

Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn originele diploma

​​​De meeste opleidingen geven tegenwoordig een gewaarmerkte kopie mee bij het originele diploma. Heb je deze gewaarmerkte kopie niet (meer), dan kan je je diploma laten waarmerken bij verschillende instanties: Het opleidingsinstituut, het Kwaliteitsregister Paramedici, daarvoor neem je mee: het originele diploma, een kopie van het diploma een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs) ​​​. Een notaris, een beperkt aantal gemeenten.