Ik studeer nu af en val binnen de set 2020-2025, laat ik dan ook de werkervaring zien of gaat het alleen om deskundigheidsbevordering voor die laatste jaren?

De periode van je Kwaliteitsregistratie voor Paramedici is vijf jaar, deze periode is persoonsgebonden en start vanaf je diplomadatum. Je periode is dus niet gelijk aan de periode van een kwaliteitscriteria set. De kwaliteitscriteria worden iedere vijf jaar vernieuwd en voor jou geldt de nieuwste set kwaliteitscriteria van het moment dat je voor het eerst registreerde, deze geldt tot het einde van je periode. Binnen deze vijf jaar gelden alle criteria die voor je beroepsgroep van toepassing zijn, zowel de werkervaring als deskundigheidsbevordering.