Kan ik mij ook registreren met een buitenlands diploma?

Ja, dat kan wanneer je in het bezit bent van een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties ​.

Afgestudeerd buiten Nederland na 1-12-1997

​​​​Als je bent afgestudeerd buiten Nederland na 1-12-1997 dan volstaat een kopie (geen origineel) van de door de minister van VWS afgegeven verklaring inzake je vakbekwaamheid.

Afgestudeerd buiten Nederland voor 1-12-1997

Als je bent afgestudeerd buiten Nederland voor 1-12-1997 dan volstaat een kopie (geen origineel) van de beschikking van de minister van VWS op grond waarvan je in Nederland het beroep mag uitoefenen of de beroepstitel mag voeren.​

Zie voor meer informatie bigregister.nl