Krijgen paramedici een BIG registratie?

Voor de negen bij KP aangesloten beroepsgroepen, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten, geldt geen BIG-registratie. Wel vallen zij onder de Wet BIG artikel 34 waarin staat dat zij een beschermde opleidingstitel hebben.

In 2000 is het Kwaliteitsregister Paramedici opgericht waardoor deze paramedici kunnen werken aan hun deskundigheid door niet alleen veel vlieguren te maken, maar ook door bijvoorbeeld het volgen van bij- en nascholing. Zo kunnen zij kwalitatief goede zorg leveren die past bij deze tijd. Dat is niet alleen voor cliënten en hun gezondheid belangrijke informatie, maar ook voor de zorgverzekeraars. Zij vergoeden soms alleen als een paramedicus in het KP-register staat.​