Is het nodig om je als ZZP-per in te schrijven?

Ook als je als ZZP-er werkt geldt dat het belangrijk is om je te registreren bij KP. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde. Om een behandeling te declareren bij een zorgverzekeraar is het dus vaak nodig om een Kwaliteitsregistratie voor paramedici te hebben. Daarnaast is het ook voor je professionele ontwikkeling belangrijk: met je kwaliteitsregistratie werk je aan je deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling en ontvang je bovendien een digitaal portfolio, een handig middel om al je activiteiten en scholingen in bij te houden.