Wat is een gewaarmerkte kopie?

Bij inschrijving wordt gevraagd naar een gewaarmerkte kopie van het diploma.​ Dat is om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten. Let op: een kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma volstaat niet. Met de originele waarmerk controleren wij of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. 

Opleidingseisen

Inschrijving in een register, zoals het Kwaliteitsregister Paramedici, kan alleen plaatsvinden als aan de opleidingseisen van het betreffende beroep is voldaan. De controle vindt plaats aan de hand van diploma-modellen van de bestaande opleidingen en een lijst met diploma’s uit het verleden, die recht geven op inschrijving.

Gewaarmerkte kopie van het diploma

Naast de controle van het diploma moet ook diplomafraude uitgesloten kunnen worden. Voor werkgevers, zorgverzekeraars, cliënten en patiënten is het de garantie dat als een beroepsbeoefenaar geregistreerd is dat aan de opleidingseisen is voldaan. Om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten, wordt bij inschrijving gevraagd naar een gewaarmerkte kopie van het diploma. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. Aan de hand van de zogenaamde 'natte stempel' en de handtekening (bij voorkeur met een blauwe pen) wordt de controle uitgevoerd. Daarnaast moet het duidelijk zijn welke instantie de stempel heeft gezet. Een natte stempel geeft af op het moment dat deze wordt bevochtigd. Een handtekening met blauwe pen geeft de voorkeur, omdat bij zwarte inkt twijfel kan ontstaan of het geen kopie van een origineel gewaarmerkte kopie betreft. Er kan namelijk geen kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma worden ingestuurd.

Voorbeelden van Niet origineel gewaarmerkt*:

Image
KP_gewaarmerkte-kopie
 *Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Voorbeelden van origineel gewaarmerkt*:

  • Stempel geeft af bij bevochtiging
  • Handtekening met (blauwe) pen
  • Geen kopie van kopie
  • Kopie conform origineel/voor eensluidend afschrift
  • Naam van afgevende instantie is vermeld
Image
KP_gewaarmerkte-kopie-wel
 *Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend