Specialisaties ergotherapie

Hand-ergotherapeut

Eerste aanvraag specialisatie hand-ergotherapeut

 • Ergotherapeuten kunnen een specialisatie hand-ergotherapie aanvragen. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) en gebaseerd op de criteria voor de CHT-NL. Je vindt de criteria hier.
 • Wil je de specialisatie hand-ergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe je dit doet in je digitaal dossier. ​
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie hand-ergotherapeut

 • De criteria voor herregistratie voor de specialisatie hand-ergotherapeut vind je hier.
 • Lees hier hoe je herregistratie voor je specialisatie aanvraagt in je digitaal dossier. 
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.

Kinderergotherapeut​​

Eerste aanvraag specialisatie kinderergotherapeut

 • Ergotherapeuten kunnen een specialisatie kinderergotherapie aanmelden. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie van EN. Je vindt de criteria hier. 
 • De eisen voor bij- en nascholing bestaan uit twee delen:
  • een verplicht deel
  • en een vrije keuzedeel, onderverdeeld in drie domeinen: occupation-based cursussen, interprofessionele cursussen en generieke therapeutische vaardigheden. Per domein dien je een aantal punten te behalen. Dit is terug te vinden in de criteria op de website van Ergotherapie Nederland. De punten-eis bij initiële registratie of herregistratie verschillen.
 • In het formulier Scholingsindeling vrije keuzedeel kun je aangeven welke scholing je hebt gevolgd door het aantal punten in te vullen. De tabel telt automatisch de punten op, waardoor je in één oogopslag ziet of je aan de gestelde punten-eis hebt voldaan. Onderaan het formulier vind je een overzichtstabel waarin je het totaal aantal punten opgesomd per domein ziet terugkomen.
 • Mocht je de scholing niet terugvinden onder één van de drie domeinen, dan kun je deze scholing in de laatste tabel invullen en tevens aangeven onder welk domein je denkt dat deze moet vallen.
 • Bij het aanvragen van de (her)registratie wordt gevraagd om dit ingevulde formulier toe te voegen. De beoordelaar beoordeeld vervolgens of de scholing valt onder het specialisme en vervolgens welk domein.
 • Wil je de specialisatie kinderergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe je dit doet in je digitaal dossier.  
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie kinderergotherapeut

 • ​De criteria voor herregistratie voor de specialisatie kinderergotherapeut vind je hier
 • Lees hier hoe je herregistratie voor je specialisatie aanvraagt in je digitaal dossier. 
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.

Ouderenergotherapeut

Eerste aanvraag specialisatie ouderenergotherapeut

 • Ergotherapeuten kunnen een specialisatie ouderenergotherapie aanvragen. De criteria voor deze specialisatie zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de projectgroep post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie en de Adviesraad Ouderen van Ergotherapie Nederland. Je vindt de criteria hier.
 • Wil je de specialisatie ouderenergotherapie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe je dit doet in je digitaal dossier. ​
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie ouderenergotherapeut

 • De criteria voor herregistratie voor de specialisatie ouderenergotherapeut vind je hier.
 • Lees hier hoe je herregistratie voor je specialisatie aanvraagt in je digitaal dossier. 
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.