Voor ergotherapeuten | punten voor ‘bijdrage ontwikkeling van het beroep’

Naast de algemene kwaliteitscriteria geldt voor ergotherapeuten dat van de 40 punten uit ‘overige activiteiten’, minimaal tien punten komen uit de negen activiteiten die bijdragen aan de ‘ontwikkeling van het beroep’. Hieronder vallen de volgende deskundigheidsbevorderende activiteiten:

  • Begeleiding van studenten en herintreders
  • Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie
  • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie (o.a. landelijke richtlijnen, zorginnovaties)
  • Participatie binnen een wetenschappelijk (fundamenteel of toegepast) onderzoek
  • Professioneel publiceren
  • Professioneel presenteren (inclusief geven van scholing)
  • Ontwikkelen van scholing
  • Deelname aan EN-gerelateerde commissies e.d.
  • Profileren van beroep(sgroep)

Het aantal punten wat je hiermee hebt behaald vind je in je digitaal portfolio onder ‘Bijdrage ontwikkeling van het beroep’.

Daarnaast vind je deze punten onder de tab ‘Deskundigheidsbevordering – overige activiteiten’.

Let op dat de punten voor deze activiteiten één keer meetellen en dat de punten bij deze twee tabs niet samen worden opgeteld.