Ouderenergotherapeut

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor de specialisatie ouderen ergotherapeut. Deze eisen zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de de projectgroep post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie en de Adviesraad Ouderen. Bekijk de informatie hiervoor op de website van EN.

Algemene voorwaarden voor herregistratie

 • Je bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Jouw registratie in het specialistenregister ouderenergotherapie (KP) is (bijna) verlopen.

Werkervaring

Een geregistreerd hand-ergotherapeut moet minimaal 1600 uur aantoonbaar hebben gewerkt als ouderenergotherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

In totaal dienen er minimaal 80 punten behaald te worden, waarbij:

 • minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing: 
  • De scholing is specifiek gericht op de doelgroep kwetsbare ouderen en draagt in belangrijke mate bij aan de specialisatie ouderenergotherapeut. De KP punten tellen 100% mee voor het specialistenregister ouderenergotherapeut.
  • De scholing is niet specifiek gericht op de doelgroep kwetsbare ouderen maar wel relevant voor de specialisatie ouderenergotherapeut. Het geleerde wordt in de werksituatie toegepast ten behoeve van de doelgroep kwetsbare ouderen.
  • De punten tellen voor 50% mee voor het specialistenregister ouderenergotherapeut. De scholing die voor dit onderdeel in aanmerking komt is in de afgelopen 5 jaar gevolgd.
    
 • Minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ouderenergotherapie: 
  • Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie
  • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie (o.a. landelijke richtlijnen, zorginnovaties)
  • Participatie binnen een wetenschappelijk (fundamenteel of toegepast) onderzoek
  • Professioneel publiceren
  • Professioneel presenteren (inclusief geven van scholing)
  • Ontwikkelen van scholing
  • Deelname aan EN-gerelateerde commissies e.d.
  • Profileren van ouderenergotherapie

De activiteiten die opgevoerd worden voor het specialistenregister kunnen ook opgevoerd worden voor het register ergotherapie.