Regeling docent / onderzoeker

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die na een substantieel aantal jaren werkervaring[1] een aantal jaren geen cliëntenzorg doen maar op een andere manier bezig zijn met het vak. Sommige paramedici hebben de wens om na de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten weer fulltime of parttime de cliëntenzorg in te gaan.

Image
KP_docent_onderzoeker_regeling


De Regeling docent / onderzoeker is onderdeel van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025 voor acht van de negen beroepsgroepen*. Met de regeling wordt een uitzondering gemaakt op de werkervaringseis die geldt voor herregistratie. Zo kunnen onder voorwaarden eenmalig uren als docent/onderzoeker meetellen bij invulling van de werkervaringseis. Dit betekent dat de eisen voor deskundigheidsbevordering ongewijzigd blijven.

*Geldt niet voor MBB'ers. 

Ben je ergotherapeut en werk je in de kwaliteitscriteriaset 2015-2020? Dan geldt deze regeling docent / onderzoeker

Voorwaarden bij herregistratie:

 • Werkervaring
  • Je hebt direct voorafgaand aan de start van de werkzaamheden als docent/onderzoeker  aantoonbaar 10 jaar voldoende clienturen verricht, waarvan de laatste 5 jaar zichtbaar zijn met kwaliteitsregistratie.
  • Je hebt minimaal 1600 uur werkzaamheden gedaan als docent/onderzoeker per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden.
  • De werkzaamheden als docent/onderzoeker hebben betrekking op het vak als paramedicus.
    
 • Deskundigheidsbevordering (ongewijzigd vanuit de kwaliteitscriteria)
  • Minimaal 160 punten deskundigheidsbevordering totaal in vijf jaar. 
  • Van deze punten zijn:
 • minimaal 40 punten zijn behaald door het volgen van bij- en nascholing
 • minimaal 40 punten zijn behaald door het verrichten van overige deskundig-heidsbevorderende activiteiten

Dit zijn in totaal 80 punten. De resterende punten kunnen met iedere deskundigheidsbevorderende activiteit worden behaald. 

 • Verder geldt als voorwaarde dat van de minimaal 160 punten tenminste 40 punten komen uit deelname aan geaccrediteerde activiteiten.

Tip: Voor paramedici die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en/of de eisen voor de deskundigheidsbevordering bestaat er de herintrederregeling.

[1] Voor herregistratie is het nodig dat de paramedicus laat zien dat hij tenminste 1600 cliënturen per vijf jaar heeft behaald in minimaal 36 maanden (werkervaringseis). Onder de cliënturen worden al de werkzaamheden gerekend die beschreven zijn in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Docenten en onderzoekers kunnen ook praktijklessen en onderzoek waarbij cliënten betrokken zijn en waarbij sprake is van het feitelijk onderzoek en/of behandeling meetellen als cliënturen.