Aanmelden specialisatie ergotherapie

Het aanmelden van een specialisatie (kinderergotherapeut, handergotherapeut of ouderenergotherapeut) verloopt via het digitaal portfolio (via Mijn KP). Een kwaliteitsregistratie als ergotherapeut is hiervoor een voorwaarde.

Stap 1. Login via Mijn KP in het digitaal portfolio, en kies in het hoofdscherm voor ‘Aanmelden specialisatie’.

Image
aanmelden specialisatie button

Stap 2. Kies een specialisatie om een account te maken. Het dossier wordt aangemaakt.

Image
Kies een specialisatie stap 2 ergo

Stap 3. Bevestig door op aanmelden te klikken.

Image
aanmelden stap 3 specialisatie ergo

Het dossier is nu aangemaakt: 

Image
Dossier is aangemaakt specialisatie ergo

 

Stap 4. Nu kan de registratie van de specialisatie plaatsvinden. Er zijn nu meerdere accounts, een ergotherapeut account en een account voor de specialisatie. Selecteer het account van de specialisatie waarvoor je je (voor het eerst) wilt registreren.

Image
selecteer account ergo handergo

 

Stap 5. Vul het portfolio van de specialisatie door bestaande activiteiten uit je ergotherapeuten account over te nemen*

*(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als ergotherapeut die specifiek gericht zijn op de specialisatie kunnen vanuit het ergotherapeut account worden overgenomen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van de ergotherapeut gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor ergotherapeuten. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het ergotherapeuten account.

klik daarvoor op 'Periode inzien' bij 'Mijn herregistraties'

Image
Periode inzien ergo

Stap 6. Kies daarvoor bij het hoofdscherm 'Deskundigheidsbevordering - het volgen van bij- en nascholingen' of 'Deskundigheidsbevordering - bijdrage aan ontwikkeling specialisatie' en klik vervolgens op ‘Overnemen activiteit ..’

Image
overnemen activiteit herregistratie specialiteit

Stap 7. Doorloop de stappen om een activiteit over te nemen uit je ergotherapeut account, klik in stap 2 op opslaan en vervolgens op volgende. 

Image
kopieren activ specialisatie

 

Image
Overnemen activiteit herregistratie specialisatie stap 2.

Stap 8. Nadat een activiteit is opgeslagen, zie je dit terug in het portfolio van de specialisatie:

Image
toegevoegde scholingen dossier specialisatie

Stap 9. Scholingen die niet in je ergotherapeut (hoofdberoep) digitaal portfolio staan, kun je rechtstreeks toevoegen in het  digitaal portfolio van de specialisatie via de de knop ‘Toevoegen nieuwe activiteit’.

Image
toevoegen nieuwe activiteit

Stap 10. Doorloop de stappen:

Image
activiteit toevoegen specialisatie

Vrijstelling

Stap 11. Heb je voor bepaalde modules een vrijstelling gekregen, dan voer je de module/activiteit met het aantal punten alsnog op. De bewijs van vrijstelling afgegeven door de beroepsvereniging voeg je bij als bewijslast. Kies voor de activiteit ‘Deelname aan niet geaccrediteerde scholing’

Aanvragen

Stap 12. Zodra er voldoende activiteiten zijn toegevoegd om te kunnen voldoen aan de initiële eisen, ga je via het account van je specialisatie via ‘overzicht’ naar ‘mijn herregistraties’ en vraag je registratie aan voor de aan te melden specialisatie en doorloop je het aanmeldproces. 

Image
mijn herregistraties

 Stap 13. Klik op '(Her)registratie aanvragen' (alleen zichtbaar bij voldoende punten) 

En op 'Volgende'

Image
herregistratie aanvragen specialisatie ergo.

 Stap 14. Vink aan waar van toepassing.

Image
laatste stap herregistratie specialisatie

Stap 16. Betaling

De betaling vindt in PE-online plaats via CM payments. Je kunt kiezen om direct via iDeal te betalen of via een overboeking. De factuur is online beschikbaar als je kiest voor banktransfer. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd. De actuele kosten zijn ook te vinden bij ‘herregistratie’.

Image
Betaal via iDEAL specialisatie

 Voer de factuurgegevens in. 

Image
factuurgegevens invullen specialisatie

 Je ziet de volgende pop-up, klik op 'Ok'.  

Image
Pop up betaling specialisatie
  • Kies je voor banktransfer, dan kun je de factuur openen en opslaan.
  • Kies je voor iDeal, dan kom je in je eigen bankomgeving terecht waar je de betaling kunt doen.

 Een beoordeling vindt plaats nadat de factuur is voldaan.

Image
Betaal via iDEAL specialisatie

Tot slot zie je dat het dossier is aangemeld:

Image
Aanmelding voltooid specialisatie

Stap 17. Na ontvangst van de betaling en een controle of alle documenten zijn toegevoegd, vindt een beoordeling plaats. Het is mogelijk dat de beoordelaar eerst aanvullende informatie opvraagt. Hiervan ontvang je een bericht in het account van de specialisatie, deze vind je via de 'ongelezen meldingen'. 

Image
Bericht_melding

Als er voldaan is aan de beschreven eisen, ontvang je een bewijs van registratie voor de specialisatie. 

Herregistratie specialisatie

(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als ergotherapeut die specifiek gericht zijn op de specialisatie, kunnen vanuit het ergotherapeut account worden overgenomen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van de ergotherapeut gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor ergotherapeuten. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het ergotherapeuten account.