Hand-ergotherapeut

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor de specialisatie hand-ergotherapeut. Deze eisen zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) en gebaseerd op de criteria voor de CHT-NL. Bekijk de informatie hiervoor op de website van EN.

Algemene voorwaarden voor herregistratie

 • Je bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Jouw registratie in het specialistenregister handergotherapie (KP) is (bijna) verlopen.

Werkervaring

Een geregistreerd hand-ergotherapeut moet minimaal 1600 uur aantoonbaar hebben gewerkt als hand-ergotherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

In totaal dienen er minimaal 80 punten behaald te worden, waarbij:

 • minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing
 • minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hand-ergotherapie:
  • Professioneel presenteren.
  • Professioneel publiceren.
  • Lidmaatschap beroepsvereniging (NVHT).
  • Deelname aan specialisme-gerelateerde commissie (EN of NVHT).
  • Profileren beroepsgroep (hand-ergotherapie).
  • Participatie wetenschappelijk onderzoek (gericht op hand-ergotherapie).
  • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie: ontwikkeling of actualisering van een zorgaanbod, protocol, standaard, richtlijn of kwaliteitsinstrument.
  • Ontwikkelen van scholing.
  • Geven van scholing.
  • Begeleiden studenten en herintreders (van specialisme-opleiding Hand-ergotherapie).

 De activiteiten die opgevoerd worden voor het specialistenregister kunnen ook opgevoerd worden voor het register ergotherapie.