Veelgestelde vragen digitaal portfolio

Wat betekenen de termen ‘controle’ en ‘wacht op akkoord’ achter mijn activiteiten?

Activiteiten waar ‘Toegevoegd’ onder staat, zijn activiteiten die door de scholingsaanbieder aan je portfolio zijn toegevoegd. Ook kunnen het activiteiten zijn die je zelf, als niet-geaccrediteerde activiteit hebt toegevoegd. Activiteiten die op ‘Wacht op akkoord’ staan, worden tussentijds getoetst voordat ze definitief toegevoegd worden aan je dossier. Onder het kopje ‘Goedgekeurd’ vind je de opties ‘Ja’ of ‘Controle’. Bij 'ja' staan alle geaccrediteerde en gevalideerde activiteiten die vooraf al goedgekeurd zijn. Bij 'Controle' staan alle niet-geaccrediteerde activiteiten die je zelf aan je portfolio hebt toegevoegd, die worden bekeken wanneer je herregistratie aanvraagt.

Hoe en waar voer ik de gegevens uit PREM in?

Ben je al aan het werk in de kwaliteitscriteria 2020-2025 dan kun je de gegevens uit PREM als onderdeel in het onderzoeksrapport toevoegen in je digitaal portfolio onder de activiteit ‘Meten van behandelresultaten en klantervaringen’. Ben je aan het werk in de kwaliteitscriteria 2015-2020 dan kun je bij de activiteit ‘Meten klantervaringen’ de gegevens uit PREM, samen met de onderzoeksopzet en het verbetervoorstel toevoegen.

Hoe vul ik mijn digitaal portfolio in?

Lees in dit handige stappenplan hoe je activiteiten toevoegt in je digitaal portfolio en hoe je de status van je activiteiten kunt checken via het hoofdscherm.

In welke kwaliteitscriteriaset werk ik? In die van 2020-2025 of de set 2015-2020?

Als je activiteiten toevoegt dan zie je achter de activiteiten de toevoeging 'norm 2020-2025'. In de set 2015-2020 staat hier niets.

Hoe meld ik een specialisatie aan?

Het registreren van een specialisatie voor de beroepsgroepen ergotherapie, oefentherapie en MBB verloopt via het digitaal portfolio. Een kwaliteitsregistratie als ergotherapeut, MBB'er of oefentherapeut is hiervoor een voorwaarde. Bekijk hoe je dit doet.

Hoe reageer ik op een bericht in het digitaal portfolio?

​Als een beoordelaar vragen heeft over een ingediende activiteit, dan lees je dat in jouw portfolio. Je kunt hierop reageren door als volgt te werk te gaan: Open je d​​igitaal portfolio, ga naar ‘Berichten’, klik op het bericht van de beoordelingscommissie waarop je wilt reageren. Klik op 'hier' bij ‘Klik hier om naar het betreffende scherm te gaan’. Stel een bericht op via 'Vraag/antwoord' in het betreffende scherm en de button ‘Nieuwe vraag’.

Waarvoor dient het digitaal portfolio?

In het digitaal portfolio kun je deskundigheidsbevorderende activiteiten toevoegen en herregistratie aanvragen. Ook kun je hier via 'Vragenlijst Feedback' een IPO-vragenlijst versturen en kun je iemand tijdelijk inzage in je digitaal portfolio geven. Via Mijn KP kom je bij je digitaal portfolio in PE-online.

Welke deskundigheidsbevorderende activiteiten kan ik invoeren?

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten uit de kwaliteitscriteria 2020-2025. In de kwaliteitscriteria ​kun je nalezen welke kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep gelden. Ook jouw (her)registratiedatum is bepalend voor de voorwaarden die er aan (her)registratie worden gesteld. Je werkt in de set 2015-2020 of in de set 2020-2025. In de voor jou geldende set kwaliteitscriteria kun je teruglezen waaraan een activiteit moet voldoen, welke documenten nodig zijn en hoeveel punten je kunt noteren.

Hoe kan ik geaccrediteerde activiteiten toevoegen?

Geaccrediteerde activiteiten kunnen alleen door de scholingsaanbieder aan jouw portfolio toegevoegd worden. Wanneer de activiteit nog niet in je portfolio staat of je hebt hier vragen over, kun je deze stellen aan de scholingsaanbieder.

Hoe kan ik niet-geaccrediteerde activiteiten toevoegen?

In het digitaal portfolio klik je vervolgens op de knop ‘Toevoegen’. Je volgt de stappen op het scherm en selecteert de activiteit die je wil toevoegen.

Hoe voeg ik een webinar of een online scholing toe als activiteit?

Een webinar is een vorm van scholing, daarom toets je deze aan de activiteit ‘Bij- en nascholing’. Wanneer de activiteit niet geaccrediteerd is, raden we je aan om de aanbieder na afloop te vragen om een certificaat of bewijs van deelname. Als een certificaat niet lukt, kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens het webinar vijf foto’s te maken.

Hoe kan ik een activiteit aanpassen/verwijderen?

Wil je de omschrijving van een activiteit aanpassen of documenten toevoegen aan een activiteit? Dan kun je dat zelf doen als de activiteit niet geaccrediteerd is.

Hoe kan ik de voortgang van mijn punten in het dossier bekijken?

In je digitaal portfolio vind je bovenaan het scherm je huidige periode en je algehele voortgang.

Waarom is er een activiteit afgekeurd?

Het kan voorkomen dat een activiteit niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Of dat je iets onder een verkeerde activiteit hebt ingediend. Ook kan het zijn dat je niet de (juiste) documenten hebt toegevoegd. In die gevallen ontvang je van onze beoordelaar altijd een bericht met een toelichting op de beslissing. Je kunt dit bericht nalezen in je digitaal portfolio.

Hoe voer ik mijn werkervaring in?

Werkervaring kun je invoeren tijdens het aanvragen van de herregistratie in het digitaal portfolio. Gebruik daarvoor een eigen verklaring en/of het KP-Excelbestand.

Hoe geef ik tijdelijk inzage in mijn digitaal portfolio?

Om tijdelijk inzage te geven, gebruik je de knop ‘Geef inzage’ in je digitaal portfolio. Vul vervolgens het e-mailadres in van degene die je tijdelijk toestemming geeft. Deze persoon ontvangt via e-mail een link waarmee een voortgangsoverzicht van jouw huidige portfolio zichtbaar is.

Waar staan de IPO-vragenlijsten?

Je vindt de IPO-vragenlijsten in je digitaal portfolio: klik op de menubalk op het tabblad ‘MultiSource Feedback’. Je kunt hier van alles aanklikken en later weer verwijderen. Het wijst zich vanzelf, waar nodig staat er uitleg bij. Hieronder vind je een voorbeeld van de IPO vragenlijsten. Je kunt in het digitaal portfolio vervolgens ook kiezen voor een verkorte vragenlijst.

Waar staat de zelfreflectielijst van IPO?

Nadat je de vragenlijsten naar cliënten, collega’s en/of verwijzers hebt verstuurd, verschijnt er ook een knop ‘Invullen eigen enquête’. Als je hierop klikt, dan kun je starten met de zelfreflectie.

Waar staat de rapportage van IPO fase 1?

Open je digitaal portfolio, klik op de knop ‘MultiSource Feedback’. Open in het overzicht de bestaande enquête, dan kom je in een nieuw scherm waar je het MultiSource Feedback rapport kunt inzien. Druk op het pdf-icoon (rechts in het rapport) om het bestand op te slaan op je computer (bij voorkeur als PDF-document).

Hoe zien de paramedische competenties eruit in mijn digitaal portfolio?

Een voorbeeld:De activiteit ‘Begeleiden van stagiaires en herintreders’ bestaat voor 20% uit communicatie, 40% uit kennis en wetenschap en 40% uit professionaliteit en kwaliteit.

Hoe laat ik mijn bijdrage zien aan een visitatie of audit?

Als je de activiteit Visitatie/Audit wilt toevoegen aan je digitaal portfolio is het belangrijk dat je jouw actieve bijdrage laat zien. Dit kan met de visitatie- of auditverklaring van de eigen organisatie, de beroepsvereniging of een extern bureau. Anders is het belangrijk dat jouw bijdrage zichtbaar is in het visitatie- of auditprogramma. De activiteit Visitatie/audit vind je in de Kwaliteitscriteria voor jouw beroepsgroep.