Wat is IO?

IO staat voor intercollegiaal overleg. Het is een methodische wijze van werken aan verbetering van de kwaliteit van het beroepshandelen als MBB'er. Binnen het overleg wordt gewerkt met een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de NVMBR. In het IO-informatiepakket vind je een aantal van de methodieken beschreven.