Is Kwaliteitsvisitatie voldoende om IO aan te tonen?

De NVMBR verricht periodiek bij ziekenhuizen een kwaliteitsvisitatie. De vraag komt dan ook op of een kwaliteitsvisitatie in de plaats kan treden van notulen en een aanwezigheidslijst. Dit is niet het geval, omdat een kwaliteitsvisitatie geen verslaglegging is van IO. Wij komen – in het kader van ADAP instellingsaccreditatie – soms ook rapporten van kwaliteitsvisitaties tegen waaruit blijkt dat niet met een verbetermethodiek wordt gewerkt en/of MBB'ers hierbij niet of voldoende zijn betrokken. Verder komt doorgaans de looptijd van een kwaliteitsvisitatie niet overeen met de duur van de herregistratieperioden van MBB'ers. Een rapport van een kwaliteitsvisitatie is dus niet geschikt om IO aan te tonen.