Aanmelden specialisatie oefentherapie

Het aanmelden van een specialisatie, (bekkenoefentherapeut, psychosomatische oefentherapie, kinderoefentherapie  of geriatrieoefentherapeut) verloopt via het digitaal portfolio (via Mijn KP). Een kwaliteitsregistratie als oefentherapeut is hiervoor een voorwaarde.

Stap 1. Login via Mijn KP in het digitaal portfolio, en kies in het hoofdscherm voor ‘Aanmelden specialisatie’.

Image
aanmelden specialisatie button

Stap 2. Kies een specialisatie om een account te maken. Het dossier wordt aangemaakt.

Image
Kiezen specialisatie

Stap 3. Bevestig door op aanmelden te klikken.

Image
Aanmelden specialisatie bevestigen

Stap 4. Bij de volgende stap bevestig je de aanmelding, lees de tekst over de betaling. 

Image
specialisatie aanvragen bevestigen

Stap 5. Voeg het juiste document toe, klik op 'opslaan' voor de specialisatie en ga akkoord met de voorwaarden. 

Image
laatste stap specialisatie ingevuld

Stap 6. Bekijk het overzicht van de kosten en klik op volgende.

Image
kostenoverzicht aanmelden specialisatie

Stap 7. vul de factuurgegevens in

Image
factuurgegevens invullen specialisatie

Stap 8. Er verschijnt nu de volgende pop up. Klik op Ok. 

Image
Pop up betaling specialisatie

Stap 9. Je komt nu in de betaalomgeving van PE-online van CM. 

Image
Betaal via iDEAL specialisatie
  • Als je hebt gekozen voor banktransfer, dan kun je de factuur openen en opslaan. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd.
  • Als je kiest voor iDeal kom je in je eigen bankomgeving terecht waar je de betaling kunt doen.

Stap 10. Tot slot zie je dat het dossier is aangemeld. Een beoordeling vindt plaats nadat de factuur is voldaan. Als de aanvraag compleet is, ontvang je een bewijs van registratie voor de specialisatie. Het is mogelijk dat de beoordelaar eerst aanvullende informatie opvraagt. Hiervan ontvang je een bericht in het account van de specialisatie.

 

Image
Bericht_melding

Herregistratie voor de specialisatie

Stap 11. Nadat het dossier is aangemaakt, kan voor de volgende periode de herregistratie van de specialisatie plaatsvinden. Er zijn nu meerdere accounts, een oefentherapeut account en een account voor de specialisatie. Selecteer het account van de specialisatie waarvoor je je (voor het eerst) wilt herregistreren.

Image
Selecteer account

Stap 12. Vul het portfolio van de specialisatie door bestaande activiteiten uit je oefentherapeuten hoofdaccount over te nemen*

*(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als oefentherapeut die specifiek gericht zijn op de specialisatie kunnen vanuit het oefentherapeut account worden overgenomen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van de oefentherapeut gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor oefentherapeuten. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het oefentherapeuten account.

Stap 13. Kies daarvoor bij het hoofdscherm 'Deskundigheidsbevordering - het volgen van bij- en nascholingen' of 'Deskundigheidsbevordering - bijdrage aan ontwikkeling specialisatie' en klik vervolgens op ‘Overnemen activiteit ..’

Image
overnemen activiteit herregistratie specialiteit

Stap 14. Doorloop de stappen om een activiteit over te nemen uit je oefentherapeut account, klik in stap 2 op opslaan en vervolgens op volgende. 

Image
kopieren activ specialisatie

 

Image
Overnemen activiteit herregistratie specialisatie stap 2.

Stap 15. Nadat een activiteit is opgeslagen, zie je dit terug in het portfolio van de specialisatie:

Image
toegevoegde scholingen dossier specialisatie

Stap 16. Scholingen die niet in je oefentherapeut (hoofdberoep) digitaal portfolio staan, kun je rechtstreeks toevoegen in het digitaal portfolio van de specialisatie via de de knop ‘Toevoegen nieuwe activiteit’.

Image
toevoegen nieuwe activiteit

Stap 17. Doorloop de stappen:

Image
activiteit toevoegen specialisatie

Stap 18. Zodra er voldoende activiteiten zijn toegevoegd om te kunnen voldoen aan de herregistratie eisen, ga je via ‘overzicht’ naar ‘mijn herregistraties’ en vraag je (her)registratie aan voor de specialisatie en doorloop je de stappen. 

Image
mijn herregistraties

 Stap 19. Klik op (Her)registratie aanvragen

En op 'Volgende'

Image
herregistratie aanvragen specialisatie ergo.

 Stap 20. Vink aan waar van toepassing.

Image
laatste stap herregistratie specialisatie

Stap 21. Betaling

De betaling vindt in PE-online plaats via CM payments. Je kunt kiezen om direct via iDeal te betalen of via een overboeking. De factuur is online beschikbaar als je kiest voor banktransfer. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd. De actuele kosten zijn ook te vinden bij ‘herregistratie’.

Image
Betaal via iDEAL specialisatie

 Voer de factuurgegevens in. 

Image
factuurgegevens invullen specialisatie

 Je ziet de volgende pop-up, klik op 'Ok'.  

Image
Pop up betaling specialisatie
  • Kies je voor banktransfer, dan kun je de factuur openen en opslaan. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd.
  • Kies je voor iDeal, dan kom je in je eigen bankomgeving terecht waar je de betaling kunt doen.
Image
Betaal via iDEAL specialisatie

Stap 22. Na ontvangst van de betaling en een controle of alle documenten zijn toegevoegd, vindt een beoordeling plaats. Het is mogelijk dat de beoordelaar eerst aanvullende informatie opvraagt. Hiervan ontvang je een bericht in het account van de specialisatie, deze vind je via de 'ongelezen meldingen'. 

Image
Bericht_melding

Als er voldaan is aan de beschreven eisen, ontvang je een bewijs van herregistratie voor de specialisatie en wordt het zichtbaar in het account van de specialisatie. 

Image
Aanmelding voltooid specialisatie