Aanmelden specialisatie oefentherapie

Het aanmelden van een specialisatie, (bekkenoefentherapeut, psychosomatische oefentherapie, kinderoefentherapie  of geriatrieoefentherapeut) verloopt via het digitaal portfolio (via Mijn KP). Een kwaliteitsregistratie als oefentherapeut is hiervoor een voorwaarde.
 

Stap 1. Login via Mijn KP in het digitaal portfolio, en kies in het hoofdscherm voor ‘Aanmelden specialisatie’.

Image
Aanmelden specialisatie

Stap 2. Kies een specialisatie om een account te maken. Het dossier wordt aangemaakt.

Image
Kiezen specialisatie

Stap 3. Nadat het dossier is aangemaakt, kan de registratie van de specialisatie plaatsvinden. Er zijn nu meerdere accounts, een ergotherapeut account en een account voor de specialisatie. Selecteer het account van de specialisatie waarvoor je je (voor het eerst) wilt registreren.

Image
Selecteer account

Stap 4. Vraag in het account van de specialisatie een (eerste) registratie aan via de knop ‘(Her)registratie aanvragen‘.

Image
(Her)registratie aanvragen

Stap 5. Vul het portfolio van de specialisatie door bestaande activiteiten uit je oefentherapeuten account over te nemen*

*(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als oefentherapeut die specifiek gericht zijn op de specialisatie kunnen vanuit het oefentherapeut account worden overgenomen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van de oefentherapeut gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor oefentherapeuten. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het oefentherapeuten account.

Stap 6. Kies daarvoor bij het hoofdscherm ‘periode inzien’

Image
Periode inzien

En vervolgens ‘Overnemen activiteit ..’

Image
Overnemen activiteit

Stap 7. Doorloop de stappen om een activiteit over te nemen uit je oefentherapeut account.

Image
Kopiëren activiteit 1
Image
Kopiëren activiteit 2

Stap 8. Nadat een activiteit is opgeslagen, zie je dit terug in het portfolio van de specialisatie

Image
Kopiëren activiteit 3

Stap 9. Scholingen die niet in je oefentherapeut (hoofdberoep) digitaal portfolio staan, kun je rechtstreeks toevoegen in het  digitaal portfolio van de specialisatie via de de knop ‘Toevoegen’.

Image
Toevoegen

Stap 10. Doorloop de stappen:

Image
Activiteit toevoegen

 

Vrijstelling

Stap 11. Heb je voor bepaalde modules een vrijstelling gekregen, dan voer je de module/activiteit met het aantal punten alsnog op. De bewijs van vrijstelling afgegeven door de beroepsvereniging voeg je bij als bewijslast. Kies voor de activiteit ‘Deelname aan niet geaccrediteerde scholing’

Aanvragen

Stap 12. Zodra er voldoende activiteiten zijn toegevoegd om te kunnen voldoen aan de initiële eisen, ga je via ‘overzicht’ naar ‘alle herregistraties’ en vraag je (her)registratie aan voor de aan te melden specialisatie en doorloop je het aanmeldproces.

Image
Overzicht

 Stap 13. Klik op (Her)registratie aanvragen

Image
(Her)registratie aanvragen oefen

En op 'Volgende'

Image
Herregistratie aanvragen 2 oefen

Stap 14. Vink aan waar van toepassing.

 

Image
Aanvinken oefen

Stap 15. Betaling

De betaling vindt in PE-online plaats via CM payments. Je kunt kiezen om direct via iDeal te betalen of via een overboeking. De factuur is online beschikbaar als je kiest voor banktransfer. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd. De actuele kosten zijn ook te vinden bij ‘herregistratie’.

Image
Betaling oefen

 Voer de factuurgegevens in. 

Image
Factuurgegevens oefen

 Je ziet de volgende pop-up, klik op 'Ok'.  

Image
Pop-up betaling
Image
Bankgegevens
  • Als je hebt gekozen voor banktransfer, dan kun je de factuur openen en opslaan.
  • Als je kiest voor iDeal kom je in je eigen bankomgeving terecht waar je de betaling kunt doen.

 Een beoordeling vindt plaats nadat de factuur is voldaan.

Tot slot zie je dat het dossier is aangemeld:

Image
Dossier aangemeld oefen

 

Stap 16. Na ontvangst van de betaling en een controle of alle documenten zijn toegevoegd, vindt een beoordeling plaats. Het is mogelijk dat de beoordelaar eerst aanvullende informatie opvraagt. Hiervan ontvang je een bericht in het account van de specialisatie, deze vind je via de 'ongelezen meldingen'. 

Image
Bericht_melding

Als er voldaan is aan de beschreven eisen, ontvang je een bewijs van registratie voor de specialisatie. 

Herregistratie specialisatie

(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als oefentherapeut die specifiek gericht zijn op de specialisatie, kunnen vanuit het oefentherapeut account worden overgenomen. Je kunt dus activiteiten uit het portfolio van de oefentherapeut gebruiken voor de herregistratie van een specialisatie. We adviseren om activiteiten altijd toe te voegen in het account voor oefentherapeuten. Activiteiten die gericht zijn op de specialisatie kunnen vervolgens vanuit het account van de specialisatie worden overgenomen uit het oefentherapeuten account.