Kwaliteitsregistratie tijdens corona: 'Welke epidemiegolf hierna ook volgt, mijn herregistratie heb ik voor elkaar'

Monique
Diëtist

Monique werkt als diëtist op de afdeling nefrologie en dialyse bij een ziekenhuis. Zij vertelt over hoe ze haar herregistratie aanpakte in het eerste jaar van corona.

Corona: een nieuwe realiteit..

Tijdens het begin van corona in 2020 gebeurde er heel veel tegelijkertijd. Niet alleen werd mijn werk als diëtist in het ziekenhuis anders doordat ik mijn dialysepatiënten niet tijdens hun dialyse mocht opzoeken, maar begeleiding op papier en telefonisch plaatsvond. Ook scholingen die ik wilde volgen werden verzet of uitgesteld. Reguliere overleggen zoals intervisie konden niet meer live plaatsvinden, het was fijn dat KP hierop inspeelde met coronamaatregelen. Hierdoor konden we als paramedici gewoon verder werken aan onze herregistratie.

Werken aan deskundigheidsbevordering als sport

Omdat in 2020 voor mij een nieuwe registratieperiode inging besloot ik er een soort sport van te maken om -naast mijn 30-38-urige werkweek (waarvan er geen dag thuis is gewerkt) en externe werkzaamheden- zoveel mogelijk te werken aan deskundigheidsbevordering, zodat corona geen invloed zou hebben op mijn herregistratie. In de eerste helft van dat jaar lukte dit door het doen van e-learnings, het schrijven van een artikel en het starten van IPO fase 1.  Naarmate het jaar vorderde werd er door scholingsaanbieders creatief ingesprongen met scholing en nam het aanbod aan webinars een enorme vlucht. Door veel online scholingen en webinars buiten werktijd om te volgen was het voor mij vrij gemakkelijk om hier punten mee te behalen. Dus heb ik niet echt gebruik hoeven te maken van de KP maatregel waarbij je twee scholingspunten per kwartaal ontving.

Van fysiek naar online

Intussen werden live symposia omgezet naar online waardoor mijn geplande twee dagen scholing vanuit mijn werkgever voor 2020 alsnog door konden gaan.  Ook online intervisie met collega’s en online vergaderen werd mogelijk gemaakt én het begeleiden van (afstudeer)studenten kon weer worden opgepakt. Hierdoor behaalde ik in één jaar ruim 60 scholingspunten en 50 punten met overige activiteiten. Een mooi resultaat voor een jaar zou ik zeggen.

Tijd voor scholing

Het vraagt een tijdsinvestering en omdat er een aantal sociale zaken wegvielen door corona ontstond er meer tijd voor scholing en activiteiten. Met nog vier jaar in deze registratieperiode te gaan moet herregistratie onafhankelijk van een eventuele derde, vierde of andere infectiegolf geen probleem zijn. Ik hoop dat ik jou met mijn ervaring inspireer voor jouw herregistratie in een uitdagende periode!