​Wat betekenen de percentages bij de activiteiten?​​

Elke deskundigheidsbevorderende activiteit doet een beroep op paramedische competenties. Vaak meerdere. Hiervoor zijn door een commissie (met alle negen beroepsverenigingen vertegenwoordigd) percentages vastgesteld. Een activiteit kan zo bijvoorbeeld voor 30% een beroep doen op de competentie maatschappelijk handelen, voor 50% op organisaties en voor 20% op communicatie. De percentages zijn bij elke activiteit weer anders.