Veelgestelde vragen paramedische competenties

Wat zijn de paramedische competenties?

​Deskundigheidsbevorderende activiteiten in het Kwaliteitsregister Paramedici dragen bij aan de ontwikkeling van de beroepscompetenties en de paramedische competenties. ​​​​​​​De methodiek om de paramedische competenties te beschrijven is gebaseerd op het CanMed model. Het model maakt gebruik van één centrale rol, het paramedisch handelen (de paramedicus met vakinhoudelijke competenties) en zes competentiegebieden die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-competentiegebieden.

Wat kan ik met de paramedische competenties?

De paramedische competenties geven zicht op welke gebieden je jezelf ontwikkelt. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij reflectie op je eigen handelen. Of bij het opstellen van je ontwikkelplan en het kiezen van daarbij passende deskundigheidsbevorderende activiteiten. ​

Is het behalen van competenties een eis voor mijn herregistratie?

Nee. De competenties zijn geen eis voor de herregistratie.

​Wat betekenen de percentages bij de activiteiten?​​

Elke deskundigheidsbevorderende activiteit doet een beroep op paramedische competenties. Vaak meerdere. Hiervoor zijn door een commissie (met alle negen beroepsverenigingen vertegenwoordigd) percentages vastgesteld. Een activiteit kan zo bijvoorbeeld voor 30% een beroep doen op de competentie maatschappelijk handelen, voor 50% op organisaties en voor 20% op communicatie. De percentages zijn bij elke activiteit weer anders.

Kan ik zelf competenties toekennen aan een activiteit of wijzigen?

Nee, je kunt zelf geen aanpassingen maken in de verdeling van de percentages. 

Hoe zien de paramedische competenties eruit in mijn digitaal portfolio?

Een voorbeeld:De activiteit ‘Begeleiden van stagiaires en herintreders’ bestaat voor 20% uit communicatie, 40% uit kennis en wetenschap en 40% uit professionaliteit en kwaliteit.