Dispensatieregeling

De dispensatieregeling is speciaal voor jou als je:

 • wel kunt voldoen aan de werkervaringseis
 • niet genoeg aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan.

Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen jaren zorgverlof hebt gehad, langdurig ziek bent geweest, zwangerschap en/of zorg had voor kinderen jonger dan 5 jaar, mantelzorg hebt verleend, of doordat je een eigen bedrijf hebt opgezet. Daardoor heb je minder dan de 160 punten deskundigheidsbevordering behaald in minimaal 36 maanden die nodig zijn voor een kwaliteitsregistratie.

Image
KP_dispensatieregeling


Wanneer je opnieuw een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici wil, kun je gebruik maken van de dispensatieregeling van KP. Je kunt met deze regeling een inhaalslag maken om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

Hieronder vind je een overzicht van de kwaliteitscriteria voor de set 2020-2025:  

Image
KP_basiscriteria_2020-2025

 Bekijk altijd de kwaliteitscriteria die voor jouw beroepsgroep gelden en check binnen welke set je valt.

Hoe werkt de dispensatieregeling?

Beschrijf in het kort waarom je in de afgelopen vijf jaar niet genoeg aan deskundigheidbevordering hebt kunnen doen. In een plan van aanpak, beschrijf je welke deskundigheidbevordering je gaat doen, bestaande uit bij- en nascholingen en/of activiteiten. 

 • Dit vul je in op het Aanvraagformulier dispensatieregeling.pdf
 • Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio via Mijn KP (zie de stappen verderop)
 • Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag als paramedicus.
 • Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve kwaliteitsregistratie.

Op welk moment dien ik de aanvraag voor de dispensatieregeling in als ik mijn plan van aanpak heb voltooid?

De periode die je nodig hebt tijdens de dispensatieregeling gaat af van je volgende periode. Het is daarom slim om de herregistratie aan te vragen zodra je je plan van aanpak hebt uitgevoerd en er voldoende punten in je digitaal portfolio staan.

Stel: je hebt het volledig jaar aan uitstel nodig, dat is prima maar dan is je volgende periode 4 jaar. Stel je kan na 6 maanden al herregistreren? Dien je herregistratie in, na goedkeuring heb je een nieuwe periode van 4,5 jaar.

Checklist voordat je de dispensatieregeling aanvraagt*

Als je gebruik wilt maken van een dispensatieregeling, zorg er dan dus voor dat je:

 • Jouw digitaal portfolio hebt bijgewerkt, dus dat alle activiteiten die binnen de huidige periode vallen erin staan.
 • Niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten.
 • Het formulier voor de werkervaring hebt ingevuld en de documenten waarmee je dat kunt laten zien, digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag.
 • Het aanvraagformulier dispensatieregeling helemaal hebt ingevuld (reden, plan van aanpak) en het digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag.

*Let op dat het niet mogelijk is om met terugwerkende kracht een dispensatieregeling aan te vragen.


Mag ik alle activiteiten uitvoeren binnen een dispensatieregeling?

Ja, alle activiteiten kunnen worden gedaan, bekijk de activiteiten van de set 2020-2025: 

Image
KP_activiteitenoverzicht


Wat zijn de kosten van een dispensatieregeling? 

Voor het aanvragen, beoordelen en het omzetten van de tijdelijke periodieke registratie in de definitieve periodieke registratie wordt een speciaal tarief in rekening gebracht. Deze kosten vind je op de pagina Herregistratie. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat je de factuur hebt betaald. Als je aanvraag niet wordt goedgekeurd vindt er geen restitutie plaats.

Hoe vraag je de dispensatieregeling aan?

Wanneer je klaar bent om je aanvraag te doen, volg je in je digitaal portfolio de onderstaande stappen:

Stap 1: Log in via onze site en klik op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’.

Image
KP_peonline_herregistratie_aanvragen

Stap 2: In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling.  

Image
KP_peonline_voorwaarden


Stap 3: Bij ‘Extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde aanvraagformulier (plan van aanpak) vanaf je computer uploaden. Hier voeg je ook het overzicht toe voor de uren werkervaring en de bijbehorende documenten  (indien van toepassing). Met welke aanvullende documenten kan ik de werkervaring laten zien?

 • Voor een eigen praktijk geldt minimaal:
  • 3x jaarcijfers of
  • 3x belastingaangiftes of
  • Accountantsverklaring (in deze verklaring kan de account opgeven dat de geregistreerde over 5 jaar recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek, ze erkennen dan minimaal 1224 uur per jaar te hebben gewerkt, of ze geven het aantal uren op aan de hand van de aangeleverde cijfers van de geregistreerde) waaruit blijkt dat er is voldaan aan de minimale eisen voor de werkervaring.
    
 • Voor iemand in loondienst geldt minimaal:
  • 3 salarisstroken van december EN een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat er minimaal 1600 uur in 36 maanden zijn gewerkt binnen de geldende periode. 

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

1. Beoordeling aanvraag

Nadat je de aanvraag hebt gedaan in je digitaal portfolio, wordt binnen gemiddeld drie weken de aanvraag in behandeling genomen, in totaal neemt een beoordeling zo’n zes weken in beslag. Gekeken wordt naar het plan van aanpak en het minimaal aantal te behalen punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.

De beoordeling wordt gedaan door KP en een beoordelaar (beroepsgenoot, die niet werkzaam is in je directe werkomgeving). Bij goedkeuring wordt een tijdelijke kwaliteitsregistratie verleend voor de periode van één tot maximaal anderhalf jaar.

2. Beoordelen uitvoeren plan van aanpak

Zes weken voor het einde van deze tijdelijke kwaliteitsregistratie laat je zien dat je het plan van aanpak hebt uitgevoerd. Wanneer de beoordelaar heeft gezien dat:

 • het plan van aanpak is uitgevoerd
 • jouw digitaal portfolio is bijgewerkt
 • niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten

Dan ontvang je een kwaliteitsregistratie voor de komende vier tot vijf jaar. Gefeliciteerd!

Image
KP_pas_esmee

Ingangsdatum tijdelijke kwaliteitsregistratie

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd dan geldt als ingangsdatum van de tijdelijke kwaliteitsregistratie:

 • Standaard de datum van indiening van de aanvraag;
 • Bij een actuele kwaliteitsregistratie sluit deze aan op het aflopen hiervan;
 • Bij een diplomaregistratie de datum van indiening. Als je wilt, kun je ook kiezen voor een datum tot 2 maanden in de toekomst, gerekend vanaf de datum van indienen. Dit geeft vooral herintreders met een diplomaregistratie de ruimte en zekerheid al tijdens de tijdelijke kwaliteitsregistratie aan de slag te kunnen gaan als paramedicus. Hiermee vermijd je dat de beoordelingsperiode 'afgaat' van de periode waarvoor tijdelijke kwaliteitsregistratie geldt.

Bekijk op onderstaande infographic alle voordelen van Kwaliteitsregistratie voor Paramedici: 

Image
KP_trotsopjevak_voordelen